Doorverwezen van reïntegratie > re-integratie Toon zonder doorverwijzing

de re-integratie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [reɪntə'xra(t)si]

(mensen die tijdelijk niet konden meedoen) weer als voorheen laten functioneren in de maatschappij
Voorbeelden:  `de re-integratie van zieke werknemers`,
`de re-integratie van gedetineerden`

© Kernerman Dictionaries.

6 definities op Encyclo
  1. Opnieuw ergens deel van uit gaan maken.
  2. Het geheel aan maatregelen dat erop gericht is om de arbeidsongeschikte werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verp...
  3. Hieronder wordt verstaan: behoud en herstel van arbeidscapaciteit van de arbeidsongeschikte ondernemer.
  4. re-integratie is terugbrengen van door ziekte uitgevallen werknemers in het arbeidsproces. ~ Zie ook: Managed care.
  5. [Nederlands] Het opnieuw functioneren; terugkomen in functie
Toon uitgebreidere definities