Synoniemen
contingent quotum

Taaladvies
Quotums / quota / quota`s: Wat is de correcte meervoudsvorm: quotums, quota of quota`s?

8 definities op Encyclo
1) Meervoud van quotum
2) Dit zijn vastgestelde hoeveelheden die de boer mag produceren, produceert hij toch meer dan moet hij een boete over het teveel geproduceerde betalen. Dit alles is bedoeld...
3) Let op: Spelling van 1858 quotum. Lat., quote, Fr., het evenredig aandeel, het welk een ieder heeft te betalen of bij te dragen. Quoteren, naar evenredigheid verdeelen; m...
4) Een opgelegde beperking - limiet van capaciteit. In de context van beheer van een fileserver wordt hiermee het beperken van opslagruimte bedoeld. Om er voor te zorgen dat...
5) een bepaald aandeel aan plaatsen, zetels of middelen dat wordt voorbehouden aan een bepaalde groep om een bestaand gebrek aan evenwicht te corrigeren; meestal gaat het om...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met quota:
quotaregelingquotaties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
quota (evenredig aandeel)