Doorverwezen van pensioenfondsen > pensioenfonds Toon zonder doorverwijzing

het pensioenfonds

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [pɛns'ʃunfɔn(t)s]
Verbuigingen:  pensioenfonds|en (meerv.)

organisatie die pensioengelden, afkomstig uit premies van deelnemers, beheert
Voorbeeld:  `Pensioenfondsen beleggen de hen toevertrouwde premies om pensioenen te kunnen uitbetalen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
fonds

13 definities op Encyclo
  1. Een fonds waarin voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling, gelden worden bijeengebracht. Er zijn bedrijfstakpensioenfon...
  2. Wettelijk erkend fonds waarin gelden worden bijeengebracht strekkende tot verzekering van pensioen en eventueel daarnaast ingestelde VUT- regelingen ten bate van personen...
  3. Een organisatie die de pensioenpremies ontvangt, bewaakt, belegt en zorgt voor de uitkering aan gepensioneerden. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspens...
  4. Wettelijk orgaan dat los staat van de onderneming die met het orgaan een overeenkomst sluit waarin wordt bepaald dat het pensioenfonds zich ertoe verbindt aan de personee...
  5. Een pensioenfonds is een fonds waarin geld bij elkaar gebracht wordt om de bij het fonds ondergebrachte pensioenaanspraken te dekken. In het algemeen staan pensioenfondse...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met pensioenfonds:
pensioenfondsen