Doorverwezen van pensioenen > pensioen Toon zonder doorverwijzing

het pensioen

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [pɛʃun]
Verbuigingen:  pensioen|en (meerv.)

inkomen uit een gespaard bedrag
Voorbeelden:  `ouderdomspensioen`,
`weduwepensioen`
met pensioen gaan  (vanwege je hoge leeftijd ophouden met werken en pensioen ontvangen)

© Kernerman Dictionaries.

Taaladvies
Pensioen: (op / met -) Wat is correct: op pensioen zijn/gaan of met pensioen zijn/gaan?

22 definities op Encyclo
  1. Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke (meestal maandelijke) uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschikthei...
  2. Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Gemeenschap...
  3. Een periodieke en gelijkmatige uitkering ter vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid die ingaat wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, het overlijde...
  4. Periodiek gelijkblijvende uitkering die iemand ontvangt na ontslag uit een ambt wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd, of wegens invaliditeit, wanneer daardoo...
  5. De AOW verschaft een basispensioen van 70% van het minimumloon. Daarenboven ontvangen vele pensioengerechtigden een aanvullend pensioen. De verplichting tot het opbouwen ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met pensioen:
pensioenakkoordpensioenbreukpensioenbreukenpensioenenpensioenfondspensioenfondsenpensioengrondslagpensioenpremiepensioenpremiespensioenregelingpensioenwet

Deze woorden eindigen op pensioen:
bedrijfspensioenbrugpensioenouderdomspensioen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
pensioen (oudedagsvoorziening)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `pensioen` kennen.