Doorverwezen van kwijtscheld > kwijtschelden Toon zonder doorverwijzing

kwijtschelden

werkw.
Uitspraak:  [ˈkwɛitschɛldə(n)]
Vervoegingen:  schold kwijt (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft kwijtgescholden (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

zeggen dat iemand (een schuld) niet hoeft te betalen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
schenken vergeven

Spreekwoorden en zegswijzen
• borgen is geen kwijtschelden (=uitstel is geen afstel)
Naar de spreekwoorden

5 definities op Encyclo
  1. 1) Absolveren 2) Begenadigen 3) Genade verlenen 4) Kwijten 5) Kwiteren 6) Ontbinden van zonden 7) Ontheffen 8) Ontheffen van 9) Ontlasten 10) Remitteren 11) Schenken 12) ...
  2. Fr: remise / donner quittance [fiscaal recht] geen belasting hoeven te betalen omdat er te weinig inkomen of vermogen is om de belasting te kunnen beta…
  3. Fr: remise / donner quittance [incasso] overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand doet…
  4. [incasso] overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand doet Art 160 Boek 6 BW - Zie ook ver…
  5. Eng: to remit / remission of [fiscaal recht] geen belasting hoeven betalen omdat er te weinig inkomen of vermogen is om de fiscus te kunnen betalen of …
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
kwijtschelden

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `kwijtschelden`.