Doorverwezen van kweten > kwijten van Toon zonder doorverwijzing

zich kwijten van

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['kwɛitə(n)vɑn]
Vervoegingen:  kweet zich van (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich gekweten van (volt.deelw.)

(een opdracht) uitvoeren
Voorbeeld:  `Hij heeft zich naar behoren van zijn taak gekweten.`

© Kernerman Dictionaries.