Doorverwezen van kwelders > kwelder Toon zonder doorverwijzing

kwelder

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  kwelders
Verbuigingen:  kweldertje

onbedijkt stuk drasland dat bij regelmaat blootstaat aan overstroming door zeewater bij hoog tij of stormvloed


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
schor

21 definities op Encyclo
  1. Buitendijks land dat al redelijk hoog ligt en daardoor begroeid is. Ontstaan door aanslibbing door de zee. Kwelders lopen alleen bij hoge vloed nog onder. In het verleden...
  2. De kwelder is het buitendijks gelegen aangeslibd land dat begroeid is en met vloed niet meer onder water loopt.
  3. Volledig begroeide afzettingsvlakten in Noord Nederland die sporadisch door de zee worden overstroomd. In Zuid Nederland worden deze gebieden ‘Schor’ genoemd.
  4. Buitendijks gebied langs de zeekust dat begroeid is met zoutminnende flora en dat alleen bij zeer hoge vloed overstroomt. In Zeeland spreekt men van schor.
  5. Buitendijks gebied langs de zeekust dat alleen nog bij zeer hoge vloed wordt overstroomd. In Zuidwest-Nederland is de term `schor` gebruikelijk.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met kwelder:
kwelders

Herkomst volgens etymologiebank.nl
kwelder (buitendijks land)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 76% van de Nederlanders en 24% van de Vlamingen het woord `kwelder`.