Doorverwezen van jobshop > jobshoppen Toon zonder doorverwijzing

jobshoppen

werkw.
Afbreekpatroon:  'job - shop - pen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  jobshopte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gejobshopt (volt.deelw.)

proberen een steeds betere baan te vinden
Voorbeeld:  `jobshoppen is door de komst van internet minder moeilijk geworden`