Doorverwezen van intelligenties > intelligentie Toon zonder doorverwijzing

de intelligentie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪntɛliˈxɛn(t)si]
Verbuigingen:  intelligentie|s (meerv.)

eigenschap dat je moeilijke dingen gauw begrijpt
Voorbeeld:  `intelligentietest`
sociale intelligentie  (eigenschap dat je gevoelens en gedrag van andere mensen goed begrijpt en daar goed op reageert) `Ze is zeker niet dom, maar ze heeft vooral een goede sociale intelligentie.`
kunstmatige/artificiële intelligentie  (wetenschap die computersystemen bedenkt die doen wat mensen kunnen of een toepassing daarvan) `Een voorbeeld van kunstmatige intelligentie is de schaakcomputer.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
brein bril brille geest genie hersens intellect pienterheid schranderheid slimheid vernuft verstand

13 definities op Encyclo
  1. het vermogen om je verstand te gebruiken vb: intelligentie is een voorwaarde om te kunnen leren kunstmatige intelligentie [computerprogramma's die zich kunnen verbeteren]
  2. kortweg de som der ervaring. Het verstand. Psychometrisch is het het nivo van presteren in verhouding tot dat van leeftijdgenoten. Spiritueel is het het vermogen zich gel...
  3. De vaardigheid goed problemen op te kunnen lossen, goed te kunnen leren of veel te weten. Binnen de psychologie is het nog niet gelukt een sluitende omschrijving te geven...
  4. verstandelijke begaafdheid, het vermogen om kennis en ervaring toe te passen bij het oplossen van problemen
  5. Let op: Spelling van 1858 intelligence, Fr., verstand, doorzigt. Intelligentie-kantoor, eene inrigting, welke berigten geeft, vragen doet en beantwoordt, en in het algeme...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met intelligentie:
intelligentiequotiëntintelligenties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
intelligentie (verstand, verstandelijk vermogen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `intelligentie`.