Doorverwezen van lijfde > inlijven Toon zonder doorverwijzing

inlijven

werkw.
Uitspraak:  ['ɪnlɛivə(n)]
Vervoegingen:  lijfde in (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft ingelijfd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

bij je eigen land of groep voegen
Voorbeelden:  `de dictator lijfde alle buurlanden in`,
`soldaten inlijven in een leger`
Synoniem:  annexeren

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
annexeren detacheren incorporeren opnemen in groter geheel overnemen

5 definities op Encyclo
  1. in een groep opnemen vb: hij werd ingelijfd door onze tegenpartij met een leger bezetten vb: een deel van Polen werd ingelijfd door de Russen
  2. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Inlijven``] 1o. Nieuwe ligtingen bij een korps indeelen. 2o. Eene afdeeling met eene andere vereenigen. Degene, die dan hare zelfst...
  3. •iemand in een groep opnemen. •het toeëigenen van een grondgebied. •toekomende tijd enkelvoud en meervoud van •Nederlands
  4. 1) Aanhechten 2) Annexeren 3) Detacheren 4) In een groter geheel opnemen 5) Incorporeren 6) Inpakken 7) Opnemen 8) Opnemen in 9) Overnemen 10) Opnemen in een groter gehee...
  5. opnemen Jaar van herkomst: 1565 (WNT )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
inlijven (in een groter geheel opnemen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `inlijven`.