Doorverwezen van inkomens > inkomen Toon zonder doorverwijzing

I het inkomen

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ɪnkomə(n)]
Verbuigingen:  inkomen|s (meerv.)

geld dat je krijgt met werken of door een uitkering
Voorbeelden:  `een modaal inkomen verdienen`,
`minimuminkomen`
Synoniem:  inkomsten
kadastraal inkomen  (huurwaardeforfait)


II inkomen

werkw.
Uitspraak:  ɪnkomə(n)]
Vervoegingen:  kwam in (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  is ingekomen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

binnenkomen
Voorbeeld:  `inkomende en uitgaande post`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
arbeidsinkomen bestaan bezoldiging binnengaan binnenkomen binnenlopen gage honorarium ingaan inkomen uit onderneming inkomsten kost kostwinning living loon salaris verdienste

Spreekwoorden en zegswijzen
• ergens kunnen inkomen (=het wel kunnen begrijpen)
• daar kan niets van inkomen (=dat zal niet lukken)
Naar de spreekwoorden

10 definities op Encyclo
  1. geld dat iemand krijgt voor zijn werk vb: als tuinman heeft hij maar een laag inkomen
  2. ergens in gaan vb: je moet de ingekomen post nog lezen daar komt niets van in! [dat gebeurt niet!]
  3. de binnenwaartse ombuiging van de zijwanden van een schip; de ronding van de dwarsdoorsnede. Het verschil tussen de grootste breedte van de scheepsromp en de breedte aan ...
  4. Vergoeding die een persoon ontvangt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde goederen, land of vermogen. De naam van de vergoeding varieert van loon (of salaris) tot...
  5. •binnendringen in een afgesloten ruimte. •zich verplaatsen in iemands gedachtengang. •regelmatig verkregen som geld.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met inkomen:
inkomensinkomensafhankelijkinkomensniveauinkomenspolitiekinkomensverdeling

Deze woorden eindigen op inkomen:
arbeidsinkomenbasisinkomenmaandinkomenverzamelinkomenbruto-inkomen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. inkomen (geld dat men ontvangt uit arbeid etc.)
  2. inkomen


Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `inkomen` kennen.