Synoniemen
aangenomen denkbeeldig dubbelhartig fictief gefingeerd gehuicheld loos onoprecht schijnheilig verdicht

Taaladvies
  1. geveinsd / gevijnsd: Schrijf je geveinsd met ei of ij?
  2. veinzen / vijnzen: Schrijf je veinzen met ei of ij?


1 definitie op Encyclo
1) 1) Aangenomen 2) Bedrieglijk 3) Denkbeeldig 4) Dubbelhartig 5) Fictief 6) Gefingeerd 7) Gehuicheld 8) Gemaakt 9) Gluiperig 10) Huichelachtig 11) Loos 12) Niet oprecht 13)...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
geveinsd