Doorverwezen van derdes > derde Toon zonder doorverwijzing

derde

rangtelwoord
Uitspraak:  [ˈdɛrdə]

1) <in een volgorde>
nummer 3
Voorbeeld:  `Wij staan in de rij voor het loket. Voor mij staan twee mensen en ik ben de derde.`

2) door drie gedeeld
Voorbeeld:  `Elk van de kinderen krijgt een derde van de erfenis.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
derde deel derdeel

Spreekwoorden en zegswijzen
• wanneer twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. (=als twee strijdende personen of partijen zich richten op elkaar, kan een ander daarvan profiteren door zich datgene toe te eigenen waar om gestreden wordt.)
• de derde man brengt de spraak aan (=drie hebben gemakkelijker een gesprek dan twee)
• als twee honden vechten om een been loopt de derde ermee heen (=een derde profiteert van de ruzie van twee anderen)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e: Hoe worden rangtelwoorden in cijfers weergegeven in het Nederlands? Is het 1ste, 2de, 3de of 1e, 2e, 3e of 1e, 2e, 3e?

9 definities op Encyclo
  1. •door drie gedeeld iets.
  2. Dit is voor de partijen, die een contract hebben gesloten met elkaar, iedere andere partij.
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: telw. en [bijvoegelijk naamwoord] het is nu de - week; gij zijt de -; de - (dag der maand); die brief is van den -; dit is gewijd aan W...
  4. Iedere persoon, die niet als contractspartij bij een overeenkomst is betrokken, is ten opzichte van de betreffende contractspartijen een derde. Het begrip derde speelt vo...
  5. wat als nummer drie komt vb: hij was de derde die arriveerde
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met derde:
derdegeneratieallochtoonderdegraadsderdeklasderdeklascoupéderdenderdengeldenrekeningderderangsderdesderdewereldlandderdewereldlandenderdewereldwinkel

Deze woorden eindigen op derde:
badderdebalderdebedonderdebemoederdebenaderdebepoederdeberedderdebeschilderdebevorderdebewonderdebladderdebladerdeblunderdebolderdeboulderdebrandschilderdebuilderdebulderdeconsuminderdedenderde

Herkomst volgens etymologiebank.nl
derde (rangtelwoord )

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `derde`.