Doorverwezen van conventies > conventie Toon zonder doorverwijzing

de conventie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔn'vɛn(t)si]
Verbuigingen:  conventie|s (meerv.)

1) wat de mensen meestal doen
Voorbeeld:  `De omgang tussen mannen en vrouwen is sterk door conventies bepaald.`
Synoniem:  gewoonte

2) grote, belangrijke vergadering poliek
Voorbeeld:  `de Republikeinse Conventie in New York`
Geneefse Conventie  (de internationale verdragen die de rechtsregels tijdens gewapende conflicten bepalen) `misdaad tegen de Geneefse Conventie`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gebruik overeenkomst

17 definities op Encyclo
  1. wat men gewoonlijk doet of moet vb: het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven Synoniemen: gebruik gewoonte zede mores officiële overeenkoms...
  2. Uitgangspunt, vormgevingsprincipe of opvatting, in de literatuur van een bepaalde periode algemeen aanvaard door auteurs en lezers of toeschouwers zodat toespelingen onmi...
  3. verdrag
  4. Let op: Spelling van 1858 overeenkomst, verdrag; vergadering: nationale conventie, de vergadering van de afgevaardigden des volks. Conventioneel, overeenstemmend, overeen...
  5. Het gedeelte van een procedure, waarin de vordering wordt behandeld van degene die de procedure gestart heeft.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met conventie:
conventies

Herkomst volgens etymologiebank.nl
conventie (overeenkomst; traditioneel gebruik; belangrijke vergadering)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `conventie`.