Doorverwezen van compareer > compareren Toon zonder doorverwijzing

compareren

werkw.
Afbreekpatroon:  com - pa - 're - ren
Herkomst:  «Latijn
Vervoegingen:  compareerde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gecompareerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

verschijnen (bijv. voor de rechter of de notaris) Juridisch
Voorbeeld:  `De heer en mejuffrouw zijn persoonlijk gecompareerd, met het verzoek om in ondertrouw te worden opgenomen. `


Synoniemen
bij elkaar houden tegenover elkaar stellen vergelijken

5 definities op Encyclo
  1. verschijnen, bijvoorbeeld voor het gerecht of een notaris.
  2. (oude rechtstermen:) verschijnen in een vergadering of rechtzaak
  3. 1) Vergelijken 2) Verschijnen
  4. Verschijnen bij een rechtshandeling of comparitie.
  5. voor rechter of notaris verschijnen Jaar van herkomst: 1370-1378 (HWS )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
compareren (voor rechter of notaris verschijnen)