Doorverwezen van broederschappen > broederschap Toon zonder doorverwijzing

de broederschap

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['brudərsxɑp]

1) band tussen mensen van een volk
Voorbeelden:  `vrijheid, gelijkheid en broederschap`,
`broederschap tussen buurvolken`

2) kerkelijke organisatie
Verbuigingen:  broederschap|pen (meerv.)
Voorbeelden:  `Remonstrantse Broederschap`,
`de Broederschap van Maria in Den Bosch`,
`Moslimbroederschap`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bond genootschap georganiseerd gezelschap sociëteit vereniging

6 definities op Encyclo
  1. Gevoelens van verbondenheid met de andere mens uit besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf. Hieruit volgt een fundamentele en spontane vriendelijkheid. Is bij velen ...
  2. kerkelijk goedgekeurde vereniging van leken met een godvruchtig doel, zoals het beoefenen van bijzondere werken van vroomheid of naastenliefde; op het platteland meestal...
  3. 1) Bloedverwantschap 2) Bond 3) Confrérie 4) Eensgezindheid 5) Fraterniteit 6) Genootschap 7) Gilde 8) Sociëteit 9) Sodalitas 10) Verbroedering 11) Vereniging 12) Vrijm...
  4. een katholieke orde voor gemeenschappelijk gebed die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan; aanvankelijk bestaat de orde alleen uit monniken en geestelijken, later ook u...
  5. Eng: fellowship [rechtsgeschiedenis] beginsel van de Franse Revolutie. ~ komt in het strafrecht tot uiting in de mate van humaniteit, waarmee de mens d…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met broederschap:
broederschappen

Deze woorden eindigen op broederschap:
moslimbroederschap

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `broederschap`.