Doorverwezen van bestaat > bestaan Toon zonder doorverwijzing

I het bestaan

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈstan]

het (er) zijn
Voorbeelden:  `een sober bestaan leiden`,
`Ik wist niet van het bestaan van wondlijm.`,
`Hij moet knokken voor zijn bestaan.`


II bestaan

werkw.
Uitspraak:  [bəˈstan]
Vervoegingen:  bestond (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft bestaan (volt.deelw.)

er zijn
Voorbeelden:  `Kabouters bestaan niet.`,
`geen misverstanden ergens over laten bestaan`
Hoe bestaat het!  (<dat zeg je als je je heel erg verbaast>)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
ben bent bestaat brood existentie existeren inhouden is kunnen leven voorkomen wagen zijn

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand in den bloede bestaan (=van iemand een bloedverwant zijn)
• alle goede dingen bestaan in drieen (=gezegd van iets waarvan men er twee heeft en een derde wil krijgen…)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
 1. Wat is correct: Haar taak bestaat in het schenken van koffie of Haar taak bestaat uit het schenken van koffie? Zie Bestaan in / bestaan uit
 2. Wat is juist: het tachtigjarig bestaan of het tachtigjarige bestaan? Zie het tachtigjarig bestaan / het tachtigjarige bestaan


5 definities op Encyclo
 • Met de term bestaan wordt het er zijn van een bepaalde entiteit aangeduid. In de natuurlijke taal wordt de term "bestaan" vaak gebruikt als synoniem voor "het er zijn" v...
 • •daadwerkelijk in het universum voorkomen.
 • ergens uit opgebouwd zijn vb: die puzzel bestaat uit kleine blokken dat het er is vb: deze club bestaat al drie jaar we bestaan niet meer voor onze buren [ze doen alsof w...
 • het er zijn vb: we vieren het 10-jarig bestaan van de vereniging Synoniem: existentie
 • 1) Aanzijn 2) Broodwinning 3) Dassein 4) Existentie 5) Existeren 6) Het wezenlijke 7) Het zijn 8) In wezen zijn 9) Inhouden 10) Kost 11) Kostwinning 12) Kunnen 13) Leven ...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met bestaan:
  bestaan uitbestaan vanbestaanbaarbestaandbestaansminimumbestaansrecht

  Deze woorden eindigen op bestaan:
  voortbestaanzwerversbestaan

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  bestaan (er zijn)