Spreekwoorden en zegswijzen
• op de keper beschouwen (=nauwkeurig onderzoeken)
• iets op de keper beschouwen (=iets nauwkeurig bekijken)
Naar de spreekwoorden

Deze woorden beginnen met beschouw:
beschouwdbeschouwdebeschouwdenbeschouwenbeschouwen alsbeschouwendbeschouwingbeschouwingenbeschouwt