Doorverwezen van beschermingen > bescherming Toon zonder doorverwijzing

de bescherming

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈsxɛrmɪŋ]
Verbuigingen:  bescherming|en (meerv.)

het beschermen
Voorbeelden:  `bescherming bieden tegen wind en regen`,
`iemand in bescherming nemen`,
`onder bescherming van`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beheer beschutting beveiliging bewaking controle hoede isolatie mantel pantser patronaat protectie schild toezicht veiligheid zeggenschap zorg

Taaladvies
Is dit juist: het te beschermen gebied? Zie het te beschermen gebied

8 definities op Encyclo
 • Het bestrijden van dreigingen van geweld, dwang of tekorten waar burgers in een conflict mee te kampen hebben. Het gaat zowel om het analyseren van dergelijke situaties...
 • Als bescherming duidt men maatregelen aan, die een te beschermen object of persoon voor de gevolgen van een gevaar behoeden. Zo beschermen dijken het erachter liggende l...
 • (Preventie) Voorkomen van beschadigingen. Zie ook weblinks plantenziekten.
 • •een beveiliging.
 • het ervoor zorgen dat er niets gebeurt, dat het veilig is vb: het hek biedt bescherming tegen de wind iemand in bescherming nemen [voor hem opkomen, hem verdedigen]
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met bescherming:
  beschermingen

  Deze woorden eindigen op bescherming:
  bronbeschermingdierenbescherminggewasbeschermingkinderbeschermingnatuurbeschermingrechtsbeschermingvogelbescherming

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  bescherming