Doorverwezen van afkoppel > afkoppelen Toon zonder doorverwijzingSynoniemen
loskoppelen

5 definities op Encyclo
1) Afkoppelen is het aanpassen van hemelwater afvoer (HWA) leidingen waardoor deze niet langer op het vuilwater riool lozen. Op de meeste plaatsen in Nederland ligt nu nog ...
2) Def.: het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar watergangen in plaats van op de riolering. Toelichting: Hiermee voorkomen we dat relat...
3) 1) Loskoppelen 2) Losmaken
4) 1> in de duwvaart: de verbinding tussen duwbak, duwboot, duwschip en één of meer andere duwbakken verbreken. 2> bij gekoppeld varen of slepen: de schepen losmaken
5) Afkoppelen van verharding van het rioolstelsel. Doel is om schoon hemelwater niet langer via een gemengd rioolstelsel naar de zuivering te voeren, maar dit hemelwater te ...
Toon uitgebreidere definities