Doorverwezen van afdraai > afdraaien Toon zonder doorverwijzingSynoniemen
afhouden afkeren afslaan afwenden afzwenken draaien opdreunen pareren wegdraaien

8 definities op Encyclo
1) Uit `De lagere vaktalen: Taal van kuipers, klompenmakers en kurkensnijders` 1914 ziet opdraaien.
2) (afsturen, afdraaien, ruimen) met wind of stroom mee draaien
3) Vlaams voor het Nederlandse woord ` van richting veranderen`
4) Van koers veranderen.
5) Door drukkers gehanteerde term voor het maken van afdrukken op een drukpers.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `afdraaien`.