Doorverwezen van accreditaties > accreditatie Toon zonder doorverwijzing

accreditatie

zelfst.naamw.
Herkomst:  «Latijn

controle van keurmerkeigenaren, erkenning van bekwaamheid of deskundigheid door een onafhankelijke partij Juridisch
Voorbeelden:  `Accreditatie is een zwaardere controle dan de keurmerkentoets. `,
`Bij accreditatie kijkt men of bij een bedrijf of organisatie aan bepaalde voorwaarden of maatstaven wordt voldaan.`


12 definities op Encyclo
  1. Bij accreditatie van een organisatie wordt niet alleen gekeken of het managementsystemen aan de eisen voldoet (zie certificatie), maar wordt ook de competentie van de org...
  2. accrediteren betekent letterlijk erkennen, krediet verschaffen. Het is een externe beoordeling van de kwaliteit van de opleiding. Deze beoordeling gebeurt op basis van re...
  3. Een keurmerksysteem waarbij opleidingen een stempel van goedkeuring krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren. De Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO) is verantwoo...
  4. Keurmerksysteem waarbij opleidingen een keurmerk krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren.
  5. Procedure waarbij een autoriteit bezittende organisatie een formele erkenning uitspreekt dat een entiteit bekwaam is specifieke taken uit te voeren.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met accreditatie:
accreditaties

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 94% van de Nederlanders en 92% van de Vlamingen het woord `accreditatie`.