Doorverwezen van aankeken > aankijken Toon zonder doorverwijzing

aankijken

werkw.
Uitspraak:  ankɛikə(n)]
Vervoegingen:  keek aan (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft aangekeken (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

in de ogen kijken
Voorbeeld:  `Kijk me eens aan. Heb jij van de koekjes gesnoept?`
Synoniem:  kijken naar

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanblikken aanschouwen aanzien afwachten bekijken gadeslaan in de ogen kijken kijken naar toeschouwen verdenken

Spreekwoorden en zegswijzen
• met scheve ogen aankijken (=benijden, argwanend kijken)
• iemand scheef aankijken (=aan iemand zijn afkeuring laten blijken)
• iemand op iets aankijken (=over een eigenschap of daad van iemand niet tevreden zijn)
• iemand met schele ogen aankijken (=iemand afgunstig bekijken)
• iemand met de nek aankijken (=iemand niet als volwaardig beschouwen)
Toon alle 6 spreekwoorden die aankijken bevatten

3 definities op Encyclo
  1. in de ogen zien vb: je moet me aankijken als ik tegen je praat hij keek me met grote ogen aan [hij keek me verbaasd aan]
  2. •aanzien
  3. 1) Aanblikken 2) Aangapen 3) Aanschouwen 4) Aanturen 5) Aanzien 6) Afwachten 7) Bekijken 8) Gadeslaan 9) In bedenking nemen 10) Kijken naar 11) Toeschouwen 12) Verdenken ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met aankijken:
aankijken op

Herkomst volgens etymologiebank.nl
aankijken

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `aankijken` kennen.