Doorverwezen van aanhorigheden > aanhorigheid Toon zonder doorverwijzing

aanhorigheid

heeft geen uitgebreide woordinformatie.

Op encyclo.nl vind je 7 resultaten voor `aanhorigheid`:
1) Bij een huis kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur. Deze bouwwerken worden aanhorige zaken genoemd.
2) Aanhorigheid is een object dat behoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject zoals bijvoorbeeld ...
3) •het tot een groep of partij behoren.
4) object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject.
5) zakenrecht: zaak die hoort bij en dienstbaar is aan een bouwwerk. Bijv. de garage bij het huis. ...
Toon uitgebreidere definities


Er zijn geen spellingsuggesties gevonden

Zoektips: Gebruik geen verbuigingen, vervoegingen, meervoud of verkleinwoorden (dus `fiets` in plaats van `de fietsjes` of `gefietst`)
Maak gebruik van de suggesties die je tijdens het typen in het zoekveld ziet.