Verenigde Naties

zelfst.naamw. (de)

is een internationale organisatie, opgericht in 1945 door 51 landen. Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
Voorbeeld:  `De veiligheidsraad is een belangrijk orgaan van de Verenigde Naties`


Bron: WikiWoordenboek.

Taaladvies
Verenigde Naties: (VN) Komt de persoonsvorm in het enkelvoud of in het meervoud in: De Verenigde Naties (De VN) heeft/hebben de troepen teruggetrokken?

10 definities op Encyclo
  1. Organisatie, waar bijna alle landen van dewereld lid van zijn. Ze komt op voor de vrede en voor de armen in de wereld. Unicef richt zichmet name op de kinderen. Het hoofd...
  2. VN
  3. Begrippenlijst: Koude Oorlog - (VN) Internationale organisatie, oipgericht in 1945, met het doel vrede en veiligheid in de wereld te bewaren.
  4. Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - (VN) Internationale organisatie, in 1945 opgericht, met als doel vrede en veiligheid in de wereld te handhaven.
  5. Afgekort VN. Engels: United Nations. In 1945 opgerichte internationale organisatie die tot doel heeft de internationale vrede en veiligheid, vriendschappelijke betrekkin...
Toon uitgebreidere definities