Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

4 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `rwe`

 1. er is onkruid onder de tarwe (=er zijn minderwaardige goederen (of personen) tussen de betere)
 2. hij heeft peper in zijn achterwerk. (=hij heeft een hoog tempo.)
 3. nattevingerwerk zijn / Met de natte vinger doen (=onnauwkeurig, overhaast of zonder de geschikte methode of middelen uitgevoerd werk)
 4. overweg kunnen (=kunnen verdragen, aankunnen)

66 betekenissen bevatten `rwe`

 1. de vaan van de opstand planten (='n opstand verwekken)
 2. wat de heren wijzen moeten de gekken prijzen (=aan beslissingen van het hoger gezag moet men zich onderwerpen)
 3. aan alle heilige huisjes aanleggen (=alle cafés onderweg bezoeken)
 4. aan alle kapelletjes aanleggen (=alle cafés onderweg bezoeken)
 5. vele handen maken licht werk. (=als een karwei samen wordt opgepakt is het snel en gemakkelijk gedaan)
 6. elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar. (=als je iedere dag een beetje doet komt het karwei uiteindelijk klaar)
 7. jong te paard, oud te voet. (=als je in je jeugd erg wordt verwend, krijg je het later erg moeilijk)
 8. gedeelde smart is halve smart. (=als je over problemen praat, dan kan je het makkelijker verwerken / door de problemen/ellende van een ander is het gemakkelijker de eigen problemen/ellende te dragen)
 9. je moet geen slapende honden wakker maken. (=beter niet over een bepaald onderwerp beginnen / je moet aan mensen die ergens niets van weten en het er wellicht niet mee eens zijn, niets erover vertellen)
 10. in de tredmolen lopen (=de dagelijkse sleur volgen - zich onderwerpen)
 11. een harde noot kraken (=dingen bespreken die moeilijk liggen, een moeilijk karwei doen)
 12. goed gereedschap is het halve werk. (=door de juiste hulpmiddelen te gebruiken wordt het karwei snel geklaard)
 13. sisyphusarbeid zijn (=een karwei dat nooit af komt/afkomen kan)
 14. een heet hangijzer (=een moeilijk onderwerp waar veel discussie over bestaat)
 15. een zaak aankaarten (=een onderwerp in de aandacht brengen)
 16. het sop is de kool niet waard. (=een onderwerp is te onbelangrijk om er aandacht aan te geven)
 17. een speldje bij iets steken (=een onderwerp niet verder uitdiepen, van gespreksonderwerp veranderen)
 18. een kwestie aankaarten (=een onderwerp ter discussie brengen)
 19. een twistappel vormen (=een onderwerp van ruzie/conflict/onenigheid zijn)
 20. een balletje over iets opgooien (=een onderwerp voorzichtig noemen met de hoop dat anderen er ook over gan praten)
 21. water naar de zee dragen. (=een zinloos karwei opknappen.)
 22. over het paard tillen (=er te veel goeds van zeggen / verwend en geprezen zijn)
 23. met Noach in de ark geweest zijn (=erg oud(erwets) en uit de mode zijn)
 24. een handje van iets hebben (=ergens goed mee overweg kunnen)
 25. poot-aan spelen (=hard doorwerken (om op tijd te zijn))
 26. niet meer van vandaag (=het is ouderwets of niet meer acceptabel)
 27. over de tong gaan. (=het onderwerp van gesprek zijn.)
 28. corpus delicti (=het voorwerp van de misdaad)
 29. hij is over het paard getild. (=hij heeft te veel eigendunk of heeft een naar karakter, doordat hij zoveel geprezen of verwend is.)
 30. in de krop steken (=hinderen , onverwerkt zijn)
 31. ieder moet zijn eigen kruis dragen (=ieder moet zijn eigen tegenslagen verwerken)
 32. iemand uit zijn tent lokken (=iemand uitlokken zodat hij over een bepaald onderwerp spreekt)
 33. iemand naar de barbiesjes wensen (=iemand verwensen)
 34. iemand naar de maan wensen (=iemand verwensen)
 35. iemand naar de mokerhei wensen (=iemand verwensen)
 36. als een tang op een varken slaan (=iets heeft totaal niets met een besproken onderwerp te maken)
 37. een gevoelige snaar raken (=iets ligt erg gevoelig bij iemand, belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp en iemand die dan aandacht heeft ervoor)
 38. jij raapt nog geen stro van de aarde. (=je hebt nog niets verwezenlijkt)
 39. langzaam aan, dan breekt het lijntje niet. (=je kunt beter rustig doorwerken, dan kan er het minste fout gaat)
 40. zelfkennis is het begin van alle wijsheid (=men moet eerst zichzelf kennen om verdere kennis te kunnen verwerven)
 41. iemand afschepen (=met een voorwendsel wegzenden)
 42. een appeltje met iemand te schillen hebben (=nog een vervelend onderwerp met iemand te bepraten hebben)
 43. onder het juk brengen (=onderwerpen)
 44. iets op het tapijt brengen (=over een onderwerp beginnen (te praten))
 45. iemand in zijn zwak tasten (=over onderwerpen praten waar iemand het eigenlijk niet over wil hebben)
 46. van de bok op de ezel gaan (=snel van onderwerp wisselen zonder rode draad)
 47. iemand van bakboord naar stuurboord zenden (=steeds niet geholpen worden maar wel doorverwezen worden naar anderen)
 48. op hetzelfde aambeeld hameren (=steeds over hetzelfde onderwerp praten)
 49. van de os op de ezel springen (=steeds van onderwerp veranderen)
 50. altijd op hetzelfde aambeeld hameren/slaan. (=steeds weer op hetzelfde onderwerp terugkomen.)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen