Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

10 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `rvá`

 1. de vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken (=de verstandigste opmerkingen komen van oudere mensen)
 2. ervan lusten (=op zijn kop krijgen)
 3. ervan tussen (=ontsnapt)
 4. ervaring is de beste leermeester (=van datgene dat je zelf hebt meegemaakt leer je het meeste)
 5. het ervan nemen (=ervan genieten - niet werken)
 6. het fijne ervan willen weten (=willen weten wat er precies aan de hand is)
 7. van kwaad tot erger komen/vervallen (=steeds erger worden)
 8. van Scylla in Charybdis vervallen/geraken (=van moeilijke omstandigheden in nog moeilijkere omstandigheden terechtkomen)
 9. voor geen klein geruchtje vervaard (=niet gauw bang)
 10. voor geen kleintje vervaard zijn (=veel durven)

45 betekenissen bevatten `rvá`

 1. een groentje zijn (=(ook: Groen als gras zijn. ) Ergens nog geen ervaring mee hebben)
 2. De kruik gaat zolang te water tot zij barst (=1: Alles heeft zijn beperkingen. 2: De onvoorzichtige die niet naar goede raad wil luisteren ondervindt daarvan vroeg of laat de gevolgen)
 3. gepokt en gemazeld zijn (=al veel ervaring hebben)
 4. als oude honden blaffen, is het tijd om uit te zien (=als ervaren mensen waarschuwen moet je luisteren)
 5. wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest (=als je ergens nauw bij betrokken bent, geniet je het meeste voordeel ervan)
 6. geen bericht is goed bericht (=als je niet weet hoe het met iets of iemand gaat, kun je ervan uitgaan dat het goed gaat, zolang je geen slecht bericht ontvangt)
 7. wanneer twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen (=als twee strijdende personen of partijen zich richten op elkaar, kan een ander daarvan profiteren door zich datgene toe te eigenen waar om gestreden wordt)
 8. van leer trekken (=beginnen met vechten, duidelijk laten merken dat iets als vervelend ervaren wordt)
 9. van de behoudende leer zijn (=conservatief zijn)
 10. dat gaat je niet in de kouwe/koude kleren zitten (=dat is heel ingrijpend. Daar ben je niet snel overheen (bijvoorbeeld een traumatische ervaring))
 11. dat is iemand met een gebruiksaanwijzing (=dat is iemand waarvan je weet hoe je met diegene om moet gaan)
 12. de oren wassen (=duchtig ervan langs geven, de waarheid zeggen)
 13. is de paus katholiek? (=een antwoord op een vraag waarvan het antwoord overduidelijk `Ja` is)
 14. een tegenslag (=een onverwacht nadelig feit of voorval)
 15. een wet van Meden en Perzen zijn (=een regel waarvan nooit mag worden afgeweken)
 16. een aflossing van de wacht (=een vervanging van de ene persoon door een andere)
 17. iets in de vingers hebben (=ergens ervaring en deskundigheid over hebben opgebouwd, waardoor men met grote kwaliteit en zonder fouten te maken, zich hiermee bezig kan houden)
 18. iemand op zijn zeer trappen (=ergens over praten wat door iemand als erg onplezierig ervaren wordt)
 19. ergens een balletje over opgooien (=ergens voorzichtig over beginnen te praten om erachter te komen wat anderen ervan vinden)
 20. het ervan nemen (=ervan genieten - niet werken)
 21. van de kapittelstok likken (=ervan lusten)
 22. maken dat men wegkomt (=ervandoor gaan)
 23. het zinkende schip verlaten (=ervandoor gaan als de zaak misgaat)
 24. de plaat poetsen (=ervandoor gaan. )
 25. goed geld naar kwaad geld gooien (=geld ergens insteken waarvan bekend is dat het verlies oplevert)
 26. alle goede dingen bestaan in drieën (=gezegd van iets waarvan men er twee heeft en een derde wil krijgen)
 27. het uitzingen (=het einde ervan afwachten, het volhouden)
 28. de boter eruit braden (=het ervan nemen)
 29. over iemand een boekje opendoen (=informatie over iemand geven, waarvan diegene niet wil dat het bekend wordt)
 30. van Lillo komen (=je dom houden. Volgens de overlevering vindt dit gezegde zijn oorsprong in het (ontkennende) gedrag van de inwoners van Fort Lillo na een aan hen toegeschreven roofoverval op een boerderij te Waarde in 1579)
 31. men moet geen oude schoenen wegwerpen voordat men nieuwe heeft (=je moet niet iets al afdanken zonder dat er een vervanger voor is)
 32. wie zichzelf bewaart, bewaart geen rotte appel (=je moet voorzichtig omgaan met jezelf, want het is niet vervangbaar)
 33. goed beslagen (=met de nodige kennis en ervaring)
 34. met onbevaren volk is het slecht zeilen (=met onervaren mensen is het moeilijk werken)
 35. niet graag in iemand schoenen staan (=niet graag willen ervaren hoe het is iemand anders te zijn die in een moeilijke of onprettige situatie zich bevindt)
 36. overboord werpen (=niet langer gebruiken, ervan afzien)
 37. ergens geen spaan van geloven (=niets ervan geloven)
 38. nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen alle hoeken en gaten (=nieuwe medewerkers (of: nieuwe leiders) pakken de zaken grondig aan, maar oude medewerkers (of: oude leiders) weten hoe het moet op grond van ervaring)
 39. nog nat(/ niet droog) achter de oren zijn (=nog uiterst onervaren zijn, zodat men er niet over mee kan praten)
 40. het klappen van de zweep kennen (=precies weten hoe het eraan toegaat, ervaren zijn)
 41. niets dan lege briefjes hebben in te brengen (=voorstellen waarvan je vooraf al weet dat deze toch niet bekeken worden)
 42. moet je nog peultjes (=wat zeg je daarvan!)
 43. lust je nog peultjes (=wat zeg je me daarvan!)
 44. fietsen zijn (=weg zijn, ervandoor zijn)
 45. als de ragebol rust werkt de spin (=zonder onderhoud raakt `n huis (de omgeving) snel in verval)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen