Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

19 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `rbi`

 1. de boel erbij neergooien (=ermee stoppen)
 2. Een pilaarbijter (=Een zeer schijnheilig / hypocriet persoon)
 3. er komt een dominee voorbij (=er valt een plotselinge stilte in een rumoerig gezelschap)
 4. erbij staan of men geen tien kan tellen (=er onnozel bijstaan)
 5. het bijltje erbij neerleggen (=ermee stoppen)
 6. het gaat aan zijn neus voorbij (=hij loopt iets mis)
 7. het hachje erbij inschieten (=zelf sterven aan de gevolgen van een actie)
 8. het loodje (erbij neer)leggen (=overlijden)
 9. hij stond erbij voor Jan met de korte achternaam (=hij had geen zinvolle activiteit)
 10. iemand naar de barbiesjes wensen (=iemand verwensen)
 11. in de echt verbinden (=huwen, trouwen)
 12. je kop erbij houden (=blijven opletten, aandacht vasthouden)
 13. met de haren erbij slepen (=iets erbij halen dat er niets mee te maken heeft)
 14. regen in mei, dan is april voorbij (=de natuur kiest vanzelf de goede volgorde)
 15. verbi causa (=bijvoorbeeld) (Latijn)
 16. verbi gratia (=bijvoorbeeld) (Latijn)
 17. verkopen terwijl hij erbij staat (=te slim af zijn)
 18. voorbij de schout zijn deur mogen dragen (=wel gezien mogen worden)
 19. zijn mond voorbij praten (=meer zeggen dan dat er gezegd mag worden en/of het verklappen van een geheim)

23 betekenissen bevatten `rbi`

 1. zijn leven in de waagschaal stellen (=actie ondernemen waarbij het eigen leven in gevaar kwam)
 2. als je geschoren wordt, moet je stilzitten (=als er scherpe kritiek op je is (je wordt geschoren), kun je beter rustig wachten tot het voorbij is, in plaats van erop in te gaan)
 3. de puntjes op de i zetten (=de details erbij zetten - orde op zaken stellen)
 4. De druk is van ketel (=de grootste spanning is voorbij)
 5. de gelegenheid bij de haren grijpen (=de kans niet laten voorbijgaan)
 6. de tijd kent geen genade (=de tijd gaat sneller voorbij dan je denkt)
 7. Eet vis, als er vis is. (=Een gunstige gelegenheid moet men niet ongebruikt laten voorbijgaan.)
 8. in ere houden (=goed onderhouden, niet laten voorbijgaan)
 9. een kort liedje is gauw gezongen (=het onaangename gaat snel genoeg voorbij)
 10. het is maar een strovuurtje (=het ziet er erg uit, maar het is snel voorbij)
 11. hij vaart de haring over de kop (=hij schiet zijn doel voorbij)
 12. zoveel hoofden, zoveel zinnen (=iedereen heeft een eigen mening waarbij men moeilijk samen tot een oplossing kan komen)
 13. iemand met open ogen bedriegen (=iemand bedriegen terwijl hij erbij staat)
 14. iemand de genadeslag geven (=iemand die al in grote moeilijkheden zit nog een probleem erbij geven zodat diegene het niet meer aan kan)
 15. iemand de mond snoeren (=iemand verbieden iets te zeggen / tot zwijgen brengen)
 16. met de haren erbij slepen (=iets erbij halen dat er niets mee te maken heeft)
 17. Het ringetje van de deur kussen (=Onderdanig / beleefd zijn voorbij geloofwaardigheid)
 18. iemand onder vier ogen spreken (=praten met iemand zonder dat anderen erbij zijn)
 19. Twee honden aen eenen beene, si draghen selden wel overeene (=Verbitterd om iets vechten)
 20. onder vier ogen (=waarbij slechts twee personen aanwezig zijn)
 21. als een bok op de haverkist (=wakend om de gelegenheid niet te laten voorbijgaan)
 22. gedane zaken hebben geen keer (=wat voorbij is, keert niet meer weer)
 23. poppetje gezien kastje dicht (=we laten het even zien, maar daarna is het voorbij)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen