Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


27 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `nu`

 1. een knuppel in het hoenderhok gooien (=opschudding veroorzaken)
 2. een knuppel in het honderd gooien (=kritiek geven zonder namen te noemen)
 3. een nul in het cijfer zijn (=niets in te brengen hebben)
 4. een nummer zijn (=van weinig betekenis zijn of althans zo behandeld worden)
 5. ergens geen benul van hebben (=iets echt niet snappen)
 6. errare humanum est (=zich vergissen is menselijk) (Latijn)
 7. het bekomt hem als de hond de knuppel na het stelen van de worst (=het valt hem zwaar tegen)
 8. het is knudde met de pet op (=het is triestig / het lijkt nergens op)
 9. het is knudde met een rietje (=het is triestig / het lijkt nergens op)
 10. het op de zenuwen hebben (=zenuwachtig zijn)
 11. iemand op zijn nummer zetten (=iemand zeer nadrukkelijk op zijn fouten wijzen, op een wijze die voor die persoon beschamend is)
 12. iesus hominum salvator (=jezus de redder der mensheid)
 13. Je moet een paard niet doodknuppelen, voordat je thuis bent. (=Te veel haast kan wel eens vertraging opleveren)
 14. jesus nazarenus rex judaeorum (=jezus van Nazareth, koning der Joden) (Latijn)
 15. magnum opus (=een zeer groot werk) (Latijn)
 16. nu breekt mijn klomp (=van verbazing niet meer weten wat te zeggen)
 17. nu heb je het schaap aan het schijten (=nu komen er problemen van)
 18. nu komt de aap uit de mouw (=nu blijkt wat werkelijk de bedoeling was)
 19. nu komt er licht in de duisternis (=nu komt er een oplossing)
 20. nul op het rekest krijgen (=zijn eis niet ingewilligd krijgen)
 21. op zijn zenuwen leven (=bijna overspannen geraken)
 22. quod bonum felix faustumque sit (=moge dat goed en gezegend zijn) (Latijn)
 23. terminus ad quem (=eindpunt van de tijdsberekening) (Latijn)
 24. uit het jaar nul (=volkomen ouderwets, achterhaald, uit de mode)
 25. van de ratten besnuffeld/gebeten zijn (=ben je nu helemaal gek!)
 26. van nul en generlei waarde (=waardeloos)
 27. vegen met de spons van blanus (=een teleurstelling ondervinden)

46 betekenissen bevatten `nu`

 1. een glaasje op hebben (=alcohol te hebben genuttigd)
 2. van de ratten besnuffeld/gebeten zijn (=ben je nu helemaal gek!)
 3. een lijntje trekken (=cocaïne snuiven)
 4. dat is de aard van het beestje (=dat is typisch iets voor die persoon; zo zit hij of zij nu eenmaal in elkaar)
 5. dat komt als mosterd na de maaltijd (=dat komt op een moment dat het geen nut meer heeft)
 6. als niet komt tot iet dan is het allemans verdriet (=een 'parvenu' heeft dikwijls kapsones)
 7. als niet komt tot iet kent iet zichzelf niet (=een 'parvenu' heeft dikwijls kapsones)
 8. uit de heup schieten (=een discussie ingaan met een ongenuanceerde argumentatie)
 9. De ene pijl de andere nazenden (=Een dwaze of nutteloze daad herhalen)
 10. een schuimspaan zijn (=Een zuiplap of niksnut zijn)
 11. onze Lieve Heer heeft rare/vreemde kostgangers (=er bestaan nu eenmaal merkwaardige mensen)
 12. 'm knijpen (=erg zenuwachtig zijn)
 13. Rozen (paarlen) voor de zwijnen werpen (=Geld of moeite verspillen aan iets nutteloos)
 14. een gek en zijn geld blijven nooit lang bij elkaar (=geld uitgeven aan nutteloze en onnodige dingen)
 15. het is een pleister op een houten been (=het is een nutteloos voorstel)
 16. de vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen (=het is nu al goed, maar het eindresultaat wordt nog veel beter)
 17. het mes snijdt aan twee kanten (=het levert dubbel voordeel op (NL.) Er zijn niet alleen voordelen aan verbonden, je kan eender wat vanuit verschillende en zelfs tegengestelde standpunten bekijken (BE).)
 18. wat de boer niet kent, dat vreet hij niet (=hij wenst uitsluitend gerechten te nuttigen die hij reeds kent)
 19. Een mens is geen aardappel (=Iedereen heeft zo nu en dan behoefte aan ontspanning)
 20. iemands geduld uitputten (=iemand op de zenuwen werken)
 21. het paard achter de wagen spannen (=iets nutteloos doen of verkeerd aanpakken)
 22. geen zorgen voor de dag van morgen (=maak je nu nog niet druk over mogelijke toekomstige problemen)
 23. alle gekheid op een stokje (=maar nu liever ernstig)
 24. nu komt de aap uit de mouw (=nu blijkt wat werkelijk de bedoeling was)
 25. daar ben ik mooi klaar mee (=nu heb ik een probleem)
 26. duren is een mooie stad (=nu is het goed, maar blijft dat zo?)
 27. nu heb je het schaap aan het schijten (=nu komen er problemen van)
 28. nu komt er licht in de duisternis (=nu komt er een oplossing)
 29. met de kop tegen de muur lopen (=nutteloos geweld gebruiken)
 30. kaf dorsen (=nutteloos werk verrichten)
 31. kolen naar Newcastle dragen (=nutteloos werk verrichten)
 32. uilen naar Athene dragen (=nutteloos werk verrichten)
 33. uit de koets vallen (=ontnuchterd worden)
 34. zijn slag slaan (=op het goede moment de kansen benutten, bijv. dingen kopen)
 35. het op de heupen hebben (=slecht gehumeurd, op geestdriftige wijze iets doen, zenuwachtig, verstoord zijn)
 36. goed bij de tijd zijn (=snugger)
 37. te pas en te onpas (=steeds opnieuw, of het nu zin heeft of niet)
 38. aan Bacchus offeren (=te veel alcoholhoudende drank nuttigen)
 39. van heinde en verre (=van alle kanten, vanuit alle landen)
 40. van de wal in de sloot belanden (=vanuit een slechte situatie terechtkomen in een situatie die nóg slechter is)
 41. in hart en nieren (=vanuit volle overtuiging)
 42. Aan een oud dak moet je veel herstellen (=Verouderde zaken vergen nu eenmaal onderhoud)
 43. kort door de bocht (=voorbarig, nuanceringen negerend. Voorbeeld: `De bewering dat fractiediscipline de democratie om zeep helpt is misschien wat te kort door de bocht.`)
 44. de rollen omkeren (=wat de een normaal doet doet de ander nu en andersom)
 45. wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? (=wat gebeurt er nu voor iets raars?)
 46. het op de zenuwen hebben (=zenuwachtig zijn)

Het dialectenwoordenboek kent 293 spreekwoorden met `nu`

 1. Liessents: As ge van Gimmert nor nuene rijdt, dan komde langs dn brouwer (=Als je van Gemert naar nuenen rijdt, dan kom je langs Bavaria)
 2. Westerkwartiers: 'k heb d'r nou mien nucht van !! (=ik heb er nu genoeg van !!)
 3. Munsterbilzen - Minsters: vrig of laot, dae és altijd zaot (=hij is nooit nuchter)
 4. Munsterbilzen - Minsters: kiek ès èn de spiegel, dan zieste zen eege (=nuchter bekeken, alcohol lost niets op)
 5. Klemskerks: droenke gezeid is nuchter gepeisd: onder invloed van drank zegt men wat men werkelijk denkt (=dronken gezeid is nuchter gepeinsd)
 6. Liemers: Toch nog te weinig van mien laeve in de kroeg gezaete. (=Een nuchtere vader van meer meerlingen)
 7. Betuws: in avuzoath zeggé wie alted moar dekke mó je (=in avezaath zeggen we altijd maar zo nueken moet je)
 8. Drents: Waj zegt aj dronken bent, hej dacht doe aj nog nuchter waoren (=Wat je in dronkenschap zegt, heb je gedacht toen je nog nuchter was.)
 9. Bilzers: sset nau ech nichter gees bekieke : alcool los toch niks op (=nuchter bekeken : alcohol lost niets op)
 10. Giethoorns: A-j 't platte van de voeten maar onder joe ollen (=Blijf met de voeten op de grond staan wees verstandig en nuchter blijven)
 11. Brabants: 't is nu of tenooi (=het is nu of nooit)
 12. Veurns: trekt nu moa de leeër' op (=stop nu maar)
 13. Brugs: kust nu men oaren (=wat krijgen we nu?)
 14. Kortemarks: schiet nu in me beitn (=meen je dat nu)
 15. Veurns: Trekt nu moa de lere op (=Stop nu maar (met overdrijven))
 16. Aspers: Oe schiedt da nui (=Hoe zit het nu)
 17. Zandhovens: ik dunt nij (=ik doe het nu)
 18. Sallands: Váke beij te bangge (=Leef nu je kan)
 19. Tilburgs: naaw naaw ut ur (=nu gaat het spannen)
 20. Westerkwartiers: nou is de moat vol !! (=nu is 't genoeg !!)
 21. Liedekerks: 'T hangt ie vierkant men kloeëtn oëit (=nu is het genoeg)
 22. Tilburgs: na nie, nót nie (=nu niet, nooit niet)
 23. Bredaas: wa doede nou (=wat doe je nu)
 24. Hansbeeks: Wa steekte gij uit ? (=Wat doe jij nu ?)
 25. Tilburgs: wè-s dè naa wir (=wat is dat nu weer)
 26. Steenbergs: wà mo'k nou (=wat moet ik nu)
 27. Sint-Niklaas: wast (west) nô? (=wat scheelt er nu?)
 28. Bilzers: zwigste nou of maul (tau) (=zwijg nu eens)
 29. Helmonds: zauwe, nauw wittud! (=zo, nu weet je het!)
 30. Westerkwartiers: de roll'n benn'n omdraaid (=de situatie is nu anders)
 31. Sint-Niklaas: 't is nô aalf uren (=het is nu elf uur)
 32. terneuzens: oe moe me noe (=hoe moeten we nu)
 33. Flakkees: Hoemon we noe? (=Hoe moeten we nu?)
 34. Tilburgs: nie as naaw (=niet zoals nu)
 35. Munsterbilzen - Minsters: nau hübset zeel aon (=nu ben je verplicht)
 36. Overpelts: doa zakt men boks vanaaf (=nu breekt mijn klomp!)
 37. Westerkwartiers: nou brekt mij de klomp (=nu sta ik paf)
 38. Bilzers: naut van me laeve (=nu en nooit)
 39. Sint-Niklaas: nô ist on ô (=nu is het uw beurt)
 40. Waregems: zet moar an (=vertrek nu maar)
 41. Sint-Niklaas: watoedenoa? (=wat doe je nu?)
 42. Bilzers: amaaj men klak (=wat zeg je me nu ?)
 43. Overpelts: Nouw zèkt m'n stoof oêt!?! (=Wat krijgen we nu!?!)
 44. Veurns: Vaagt moa je moend of! (=Zwijgt nu maar!)
 45. Kaatsheuvels: baankske van de Rooy (=Boerenleenbank (nu Rabobank))
 46. Waregems: zet moar an (=ga nu maar)
 47. Tilburgs: gao naa gaaw (=ga nu vlug weg)
 48. Dilbeeks: Hoo esdana muigelaik (=Hoe is dat nu mogelijk)
 49. Bilzers: aof ên tau (=nu en dan)
 50. Westerkwartiers: nou eev'm niet (=nu even niet)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen