Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

Eén spreekwoord bevat `handel`

 1. als hamerstuk behandelen (=het voorstel zonder discussie aannemen.)

26 betekenissen bevatten `handel`

 1. wie appelen vaart, die appelen eet. (=als je handelt in bepaalde goederen, dan zul je deze zelf waarschijnlijk ook gebruiken. / Iemand die bepaalde werkzaamheden voor een ander moet verrichten, geniet daar doorgaans zelf ook van.)
 2. goed voorbeeld doet goed volgen. (=als je zelf op de goede manier handelt, nemen anderen dat vanzelf over)
 3. goed voorgaan doet goed volgen. (=als je zelf op de goede manier handelt, nemen anderen dat vanzelf over)
 4. beter blooie Piet dan dooie Piet. (=beter een aarzelend iemand dan iemand die ondoordacht handelt.)
 5. zijn trekken thuis krijgen (=door anderen op dezelfde manier behandeld worden als je hun behandelde (bv met een streek))
 6. een gat in de lucht slaan. (=een onnozele handeling doen.)
 7. ergens als kind in huis zijn (=ergens bekend of goed behandeld worden)
 8. gelijke monniken gelijke kappen (=gelijke mensen verdienen/krijgen een gelijke behandeling)
 9. zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. (=handel voorzichtig, dan mislukt het niet.)
 10. de dorsende os zult gij niet muilbanden. (=iemand die voor je werkt moet je goed behandelen)
 11. iemand onder handen nemen (=iemand flink aanpakken / mishandelen)
 12. iemand een loer draaien (=iemand lelijk behandelen, lelijk te grazen nemen)
 13. iemand achter de bank schuiven (=iemand minachtend behandelen)
 14. wie tapt die moet boren (=men moet de gevolgen van zijn handelen dragen)
 15. dieven met dieven vangen (=mensen die niet eerlijk zijn of gemeen, moet je op dezelfde manier ook behandelen)
 16. de egards (tegenover iemand) in acht nemen (=met de nodige beleefdheid behandelen)
 17. de violen stemmen (=met elkaar onderhandelen, naar compromissen zoeken)
 18. met de nek aanzien (=met minachting behandelen)
 19. naar zijn hand zetten (=naar zijn wil doen verlopen of handelen)
 20. alle vis is geen bakvis (=niet alles is even dienstig (of handelbaar of lekker))
 21. met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. (=op de manier zoals je een ander behandelt zal je ook zelf behandeld worden)
 22. aan de Turken overgeleverd zijn. (=slecht behandeld, bedrogen, mishandeld worden)
 23. een nummer zijn (=van weinig betekenis zijn of althans zo behandeld worden)
 24. naar de bekende weg vragen (=vragen naar hetgeen men al weet / Overbodig handelen.)
 25. wie zich voor hond verhuurt, moet de botten kluiven. (=wie zich onderdanig gedraagt, wordt als knecht behandeld.)
 26. op eieren lopen. (=zeer voorzichtig handelen.)

Het dialectenwoordenboek kent 16 spreekwoorden met `handel`

 1. Veurns: nie brillik zien (=niet handelbaar zijn)
 2. Roeselaars: 't is 't er één van d'een nieuwmarkt (=het is een handelaar)
 3. Westerkwartiers: wat bist doe 'n onnerkruber (=wat ben jij een oneerlijke handelaar)
 4. Zottegems: schietendig zijn (=vlug en ondoordacht handelen)
 5. Westerkwartiers: één noar d'oog'n zien (=handelen naar iemand's wensen)
 6. Munsterbilzen - Minsters: waajen hin opne piering vliege (=snel handelen)
 7. Munsterbilzen - Minsters: op eer loppe (=zeer voorzichtig handelen)
 8. Waregems: tes d'antoave die telt, van wantn weetn, zijne stiel kenn'n (=er handeling van hebben)
 9. Weerts: tiêd maaktj graas en zón maaktj hoeëj (=niet overhaast handelen)
 10. Waregems: ie doe één 't vlas// één de kooln// één d'eiers (in 3 x uitgespr. als één) (=hij is handelaar in vlas// in kolen// in eieren)
 11. Westerkwartiers: veul lopers, moar gien kopers (=veel publiek, weinig handel)
 12. Waregems: doe ol daje kuint (=handel naar best vermogen)
 13. Bargoens: een klapper maken (=je slag slaan in de handel)
 14. Westerkwartiers: doar zit wel meziek ien (=daar zit wel handel in)
 15. Bilzers: de kemérs geet aateraut; bergaof; slabak (=de handel valt stil)
 16. Waregems: ie es van zero beguin'n (=hij is met niets gestart (handel))

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen