Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


3 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `gebeu`

 1. bij schering en inslag gebeuren (=erg vaak gebeuren)
 2. dat gebeurt pas als de Paus een geus wordt (=dat gebeurt nooit)
 3. het moet zo tussen neus en lippen gebeuren (=het moet bijna ongemerkt gebeuren)

40 betekenissen bevatten `gebeu`

 1. berouw komt na de zonde (=als het eenmaal gebeurd is komt pas de berouw)
 2. ongevraagd, ongeweigerd (=als je iets doet waarvoor geen toestemming is gevraagd kan het achteraf niet meer geweigerd worden omdat het al gebeurd is)
 3. van uitstel komt afstel (=als je iets niet meteen doet, loop je het risico dat het nooit meer gebeurt)
 4. haar wil is wet (=als wat zij wil niet gebeurt, dan ontstaan er grote conflicten)
 5. dat staat op de agenda (=dat gaat nog gebeuren; dat gaat nog besproken worden)
 6. dat gaat zo tussen neus en mond (=dat gebeurt in een verloren ogenblik)
 7. dat gebeurt pas als de Paus een geus wordt (=dat gebeurt nooit)
 8. dat mag met een krijtje aan de balk (=dat is een ongewone gebeurtenis)
 9. dat is een ver-van-mijn-bed-show (=dat is iets waar ik me helemaal niet mee bezighoud; dat is iets dat op grote afstand van hier gebeurt)
 10. dat is de druppel die de emmer doet overlopen (=dat is maar een kleine ergernis, maar samen met wat er al gebeurd is, wordt het niet meer geaccepteerd)
 11. dat paard zal mij niet meer slaan (=dat zal mij niet meer gebeuren)
 12. daar is wel wachten maar geen vasten naar (=dat zal niet gauw gebeuren)
 13. de mens wikt, maar God beschikt (=de mensen maken allerlei plannen, maar het is niet aan hen of dat ook gebeurt)
 14. een ongeluk zit in een klein hoekje (=door een kleine fout kunnen gemakkelijk erg nare ongelukken gebeuren)
 15. in de lucht hangen (=dreigen te gebeuren - onzeker zijn)
 16. een draai aan het verhaal geven (=een hele eigen versie van wat er gebeurd is vertellen)
 17. een ongeluk komt te paard en gaat te voet (=een ongeluk is snel gebeurd, maar de gevolgen slepen lang aan)
 18. als een donderslag bij heldere hemel (=een onverwachte gebeurtenis, die een grote schok teweeg brengt)
 19. het is olie op het vuur (=een reeds zeer gespannen situatie wordt door 1 extra gebeurtenis of opmerking tot een uitbarsting gebracht)
 20. teken aan de wand (=een waarschuwing dat er iets gaat gebeuren)
 21. gods wegen zijn ondoorgrondelijk (=er gebeuren soms rare dingen)
 22. de beer is los (=er gebeurt opeens van alles; er ontstaat ruzie of paniek)
 23. doorgestoken kaart (=er is heel duidelijk iets mis! Hier is getracht om iemand te laten geloven dat er bij toeval iets gebeurt, terwijl het in feite van tevoren gearrangeerd is)
 24. er is meer dan de molen in het woud omgegaan (=er is iets bijzonders gebeurd)
 25. bij schering en inslag gebeuren (=erg vaak gebeuren)
 26. het oude liedje (=het al zo vaak gebeurde of gezegde)
 27. beter laat dan nooit (=het is beter dat iets een beetje te laat komt, dan dat het nooit gebeurt)
 28. het moet zo tussen neus en lippen gebeuren (=het moet bijna ongemerkt gebeuren)
 29. het oog van de meester maakt het paard vet (=het werk gebeurt beter als de baas toezicht houdt)
 30. iets met lede ogen aanzien (=iets met tegenzin zien gebeuren)
 31. uitstel van executie (=iets onaangenaams wordt tijdelijk uitgesteld Later gaat dit toch nog gebeuren)
 32. als Pasen en Pinksteren op één dag vallen (=iets wat nooit zal gebeuren)
 33. het zwaard van Damocles (=iets wat snel of ieder moment kan gebeuren)
 34. daar kan je gif op innemen (=je mag er zeker van zijn dat het gaat gebeuren)
 35. iets niet met droge ogen kunnen aanzien (=letterlijk: gaan huilen/tranen bij het zien gebeuren van iets)
 36. eraan moeten geloven (=of iemand wil of niet, het moet toch gebeuren)
 37. weten hoe de vork in de steel zit (=precies weten wat er gebeurd is)
 38. de dienst uitmaken (=vertellen wat er gebeuren moet)
 39. wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? (=wat gebeurt er nu voor iets raars?)
 40. wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen (=wat het belangrijkste is moet het eerste gebeuren)

Het dialectenwoordenboek kent 57 spreekwoorden met `gebeu`

 1. Sint-Niklaas: da gebeur vaz(j)ulleven nie (=dat zal nooit gebeuren)
 2. Wetters: est nie gebeurd, tkan gebeuren (=als iemand een ongeloofwaardig verhaal vertelt)
 3. Sint-Niklaas: dur is e maleur gebeurd (=er is een ongeval gebeurd)
 4. Tilburgs: kan goet gebeure (=ik wil het best geloven)
 5. Bilzers: dat gebiërt (=dat gebeurt nog al eens)
 6. Liths: Dè daacht ik nie! (=Dat gaat niet gebeuren!)
 7. Ostêns: oe katta (nu) (=hoe kon dit gebeuren?)
 8. Eindhovens: witte wa eght wel (=het gaat gebeuren)
 9. Bilzers: sjattieke,umhoelaot begint de haugmés (=wanneer gaat het gebeuren ?)
 10. Westerkwartiers: hoe komt 'n kat an 'n bukk'n (=hoe kan dat nou gebeuren)
 11. Fries: yes is good boy that happens (=ja is goed jongen dat gebeurd)
 12. Westerkwartiers: we begunn'n met 'n schone lei (=we vergeten wat er is gebeurd)
 13. Luyksgestels: dè dènk toch nie (=dat zal niet gebeuren)
 14. brabants: Da hedde wellus (=Dat kan gebeuren)
 15. Bilzers: roepper mér nie te hel op (=voor je het weet gebeurt het nog eens)
 16. Gronings: tammoar (=Die dingen gebeuren, maar ik sta er niet achter)
 17. Lokers: Al (h)èdde un bart veur au gat (=Het zal gebeuren al is er groot verzet tegen)
 18. Oudenbosch: da gao nie deur or (=dat gebeurt niet)
 19. Sint-Niklaas: was me da nô? (=wat gebeurt er nu?)
 20. Munsterbilzen - Minsters: das nog heil vieës (='t is pas gebeurd)
 21. Ninoofs: De plank op en binnen (=Het was vlug gebeurd)
 22. tervurens: tes vanda of tes vandatte (=het is gebeurd)
 23. Bilzers: wot éster loos ? (=wat is er gebeurd ?)
 24. Deinzes: t schoap es de preute af (=het is gebeurd)
 25. Sint-Niklaas: da schulde nie feel; da was op 't nippurken (=het was bijna zo ver (gebeurd))
 26. Westerkwartiers: hij geft de toon aan (=hij zegt hoe het moet gebeuren)
 27. Westerkwartiers: dat komt om 'e hoaverklap veur (=dat gebeurt regelmatig)
 28. Lichtervelds: dat is dat wilt (=wat er ook gebeurt)
 29. Klemskerks: 't Is gebeuterd, zei Smoeter, en j' at ze stuutn drooge (traditionele zeispreuk, gebruikt met betekenis 'het is gebeurd, het is klaar, het is af') (='t Is geboterd, zei Smouter, en hij at zijn stuiten droog)
 30. Steins: `Kèinjer Goads` (=uitroep van verbazing over een gebeurtenis)
 31. Oudenbosch: daddis allabonneur (=dat kan gebeuren niets aan te doen)
 32. Westerkwartiers: dat ken 't daglicht niet verdroag'n (=dat moet stiekem gebeuren)
 33. Westerkwartiers: wat 't zwoarst is moet 't zwoarst weeg'n (=het belangrijkste moet eerst gebeuren)
 34. Weerts: Kieke wi-j 'ne snufschöpper (=Net doen of er niks is gebeurd)
 35. Eindhovens: Ja ja da denkte gij! (=Dat gaat niet gebeuren!)
 36. Rotterdams: ken toch beuru (=kan toch gebeuren)
 37. Oudenbosch: daddee daor z n eige wezeluk waor voorgedaon (=dat is daar werkelijk gebeurd)
 38. West-Vlaams: té nie meugn zin (=Het mocht niet gebeurd zijn)
 39. Westlands: ken ma weer beurt weze (=Het kan maar gebeurt zijn)
 40. Westfries: hoe denke je d'r over? (=gaat het nog gebeuren of hoe zit het?)
 41. Bilzers: dat moês tevan koëme\r\ndat wor te verwaachte\r\ndat stond ver de diër (=dat moest een keer gebeuren)
 42. Mechels (BE): kak of giene kak, de pot oep (=zin of geen zin, het moet gebeuren)
 43. Munsterbilzen - Minsters: mèt viël gelèk kaaf den os (=hier moeten wel wonderen gaan gebeuren)
 44. Tilburgs: asset lukt kalleft den os ! (=ja als ! Er moet een wonder gebeuren wil het lukken.)
 45. Oudenbosch: wasier gaonde ? (=wat gebeurt hier ?)
 46. Munsterbilzen - Minsters: de wondere zin de werd nog nie aut (=alles kan nog gebeuren)
 47. Oudenbosch: vor ut lest datta gewiest is waar mee ons vaoder zunne verjaordag (=sinds vader's verjaardag is dat niet meer gebeurd)
 48. Genneps: Da gebeurt nie, al goade op de kop staon (=versterkte afwijzing)
 49. Steins: in 'ne wisj waor 't gebäört (=in een oogwenk was het gebeurd)
 50. Westerkwartiers: dat komt mondjesmoat veur (=dat gebeurt niet zo vaak)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen