Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


148 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `erg`

 1. ergens oren naar hebben (=er wel iets in zien)
 2. ergens over vallen (=zich een probleem aantrekken)
 3. ergens paal en perk aan stellen (=orde op zaken stellen)
 4. ergens part noch deel aan hebben (=ergens niets van weten of niet aan deelgenomen hebben)
 5. ergens peper aan eten (=duur betalen)
 6. ergens prat op gaan (=erg trots over iets zijn en er over opscheppen)
 7. ergens slag van hebben (=iets handig kunnen doen)
 8. ergens vaart achter zetten (=het snel doen verlopen)
 9. ergens verzeild raken (=ergens onbedoeld terechtkomen)
 10. ergens voor geknipt zijn (=er zeer geschikt voor zijn)
 11. ergens voor in de wieg gelegd zijn (=er zeer geschikt voor zijn)
 12. ergens voor opdraaien (=het werk van een ander doen / ergens de schuld van krijgen)
 13. ergens voor tekenen (=het met plezier willen aanvaarden)
 14. ergens werk van maken (=ergens mee aan de gang gaan)
 15. ergens zijn buik van vol hebben (=ergens genoeg van hebben)
 16. ergens zijn hoed voor afnemen (=er voor in bewondering staan)
 17. ergens zijn neus voor optrekken (=zich te goed vinden om iets te doen)
 18. ergens zijn pink wel voor willen geven (=iets heel graag willen hebben)
 19. ergens zijn tanden inzetten (=vasthoudend zijn, niet snel opgeven)
 20. ergens zijn tenten opslaan (=ergens verblijven, zich ergens vestigen)
 21. ergens zijn zinnen op zetten (=iets graag willen hebben)
 22. gouden bergen beloven (=heel veel (onmogelijks) beloven)
 23. haring of kuit ergens van willen hebben (=hij wil iets zeker weten of uitgezocht zien)
 24. Het beste paard van stal vergeten. (=Een belangrijk persoon over het hoofd zien)
 25. het beste paard van stal wordt overgeslagen (=grappige uitspraak wanneer iemand overgeslagen wordt)
 26. het erg bont maken (=zich al te fel te buiten gaan)
 27. het hart ergens aan ophalen (=ergens van genieten)
 28. het middel is erger dan de kwaal (=de oplossing veroorzaakt nog meer schade)
 29. iemand ergens voor warm maken (=iemands interesse voor iets opwekken)
 30. je groen en geel ergeren (=je heel erg ergeren aan iets of iemand)
 31. Je mag wel ergens anders honger krijgen, als je thuis maar komt eten. (=Een getrouwde man mag wel met knappe meisjes flirten, daar moet het bij blijven.)
 32. kinderen die vragen worden overgeslagen (=brutale kinderen die altijd overal om vragen, worden genegeerd)
 33. leergeld betalen (=fouten maken tijdens het leren)
 34. met hetzelfde sop overgoten (=even goed of slecht)
 35. moeten is dwang en huilen is kindergezang (=ik wil het wel doen, maar niet als het me verplicht wordt)
 36. niet erg vast in de schoenen staan (=zich gemakkelijk laten ompraten)
 37. onkruid vergaat niet (=het slechte is moeilijk uit te roeien)
 38. opgestaan is plaats vergaan (=als je even wegloopt kan iemand anders op je stoel gaan zitten)
 39. van kwaad tot erger komen/vervallen (=steeds erger worden)
 40. Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen (=Woorden doen weinig, daden maken het verschil)
 41. zich vergalopperen (=al te snel iets willen doen)
 42. zijn bekomst ergens van hebben (=ergens genoeg van hebben)
 43. zijn kruk ergens tussen steken (=ergens ter hulp komen)
 44. Zijn licht ergens op laten schijnen (=Iets duidelijk maken)
 45. zijn penaten ergens vestigen (=zich vestigen (zich ergens thuis voelen))
 46. zijn weerga niet hebben (=ongeëvenaard zijn)
 47. zoals het handje thuis tost, tost het nergens (=uiteindelijk gaat er niets boven het eigen huis)
 48. zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens (=het is nergens zo goed als thuis)

473 betekenissen bevatten `erg`

 1. arbeiden als een galeislaaf (=erg hard werken)
 2. met open armen ontvangen (=erg hartelijk ontvangen worden)
 3. vuur en vlam spuwen (=erg hevig uitvaren)
 4. van streek raken (=erg in de war door iets geraken)
 5. geen turf hoog zijn (=erg klein zijn, erg teleurgesteld zijn)
 6. een blauwe maandag (=erg kort)
 7. op de achterste benen staan (=erg kwaad worden)
 8. zo kwaad als een spin zijn (=erg kwaad zijn)
 9. iemand wel kunnen villen (=erg kwaad zijn op iemand / Een erge hekel hebben aan iemand)
 10. iets wikken en wegen (=erg lang over iets nadenken en alle voors- en tegens afwegen)
 11. om van te kotsen (=erg lelijk, absoluut onplezierig)
 12. te lui om uit zijn ogen te zien (=erg lui)
 13. luisteren naar groeien van het gras (=erg lui zijn)
 14. varkensvlees onder de armen hebben (=erg lui zijn)
 15. dat horen en zien je vergaat (=erg luid)
 16. zijn botten kunnen tellen (=erg mager zijn)
 17. vel over been zijn (=erg mager zijn)
 18. appeltje eitje (=erg makkelijk)
 19. zich geradbraakt voelen (=erg moe zijn en diverse pijnen hebben)
 20. vorderen als een luis op een teerton (=erg moeizaam opschieten)
 21. zo mooi als poes (=erg mooi (opgetut))
 22. zijn pen in alsem dopen (=erg negatief of kwetsend schrijven)
 23. zijn pen in gal en alsem dopen (=erg negatief of kwetsend schrijven)
 24. iemand het hemd van het lijf vragen (=erg nieuwsgierig zijn en alles van iemand proberen te vragen)
 25. een harde nek hebben (=erg onbuigzaam zijn)
 26. iemand de voet kussen (=erg onderdanig naar iemand doen)
 27. iemand de hielen likken (=erg onderdanig of nederig tegen iemand doen)
 28. met twee linkerhanden geboren zijn (=erg onhandig zijn)
 29. rust noch duur hebben (=erg onrustig zijn)
 30. een gezicht als een oorwurm trekken (=erg ontevreden kijken (omdat er bijv. iets gedaan moet worden))
 31. op dezelfde leest geschoeid zijn (=erg op elkaar lijken)
 32. in vuur en vlam staan (=erg opgewonden zijn / hevig branden)
 33. al zo oud als de weg naar Kralingen (=erg oud)
 34. met Noach in de ark geweest zijn (=erg oud(erwets) en uit de mode zijn)
 35. door de ziel gaan (=erg pijnlijk of verdrietig zijn)
 36. zo scheef als een krab (=erg scheef)
 37. zich een aap schrikken (=erg schrikken)
 38. zich wezenloos schrikken (=erg schrikken)
 39. uit de grond stampen (=erg snel iets opbouwen)
 40. de pan uit vliegen (=erg snel stijgen (inz. gezegd over prijzen))
 41. uit de kluiten gewassen zijn (=erg stevig en groot zijn)
 42. lopen alsof men een lantaarnpaal heeft ingeslikt (=erg stijf, houterig lopen)
 43. in zijn sas zijn (=erg tevreden met iets zijn of plezier met iets hebben)
 44. als een slak op een teerton (=erg traag zijn)
 45. ergens prat op gaan (=erg trots over iets zijn en er over opscheppen)
 46. het hart hoog dragen (=erg trots zijn)
 47. bij schering en inslag gebeuren (=erg vaak gebeuren)
 48. slapen als een marmot/otter/roos (=erg vast en heerlijk slapen)
 49. zo vast staan als een muts met zeven keelbanden (=erg vast staan)
 50. zuipen als een ketter (=erg veel (alcoholische drank) drinken)

Het dialectenwoordenboek kent 475 spreekwoorden met `erg`

 1. Bachten de kupes: jis upden dril (=hij is ergens heengegaan)
 2. Waalwijks: oew egge opnaaie (=je ergens over opwinden)
 3. Sevenums: embras maken (=zich ergens druk om maken)
 4. Munsterbilzen - Minsters: zich ter goed èndraeë (=zich ergens goed nestelen)
 5. Geffes: de kêntjes erraf loape (=zich ergens van ontrekken)
 6. Sint-Niklaas: 't zal nog gô verschoûnderen (=dat wordt nu nog erger; wat krijgen wij nu weer)
 7. Zwevegems: Ge doe mij nie vrèmde. (='k Heb je nog ergens gezien.)
 8. Buggenhouts: 't leste stroeiken oit tak trekken (=ergens langer blijven dan nodig)
 9. Zeeuws: mak us even aije zitten (=ergens niet goed bij kunnen)
 10. Maasbrees: de hoongk in de pot vingen (=ergens te laat voor komen)
 11. Antwerps: z'n boëntjes te wake gelei (=ergens zijn zinnen op gezet)
 12. Antwerps: Kannekoewellepe? (=Kan ik U ergens mee van dienst zijn?)
 13. Moorsel: Iveranst zen boeën'n op tewieëk geleid emmen (=ergens op gehoopt hebben)
 14. Vaals: d'r laudie fleute (=ergens makkelijk vanaf maken, lui zijn)
 15. Venloos: Zich dieke bein maake (=Zich ergens druk over maken)
 16. Venloos: Zich d'n bats schore (=Zich ergens gemakkelijk vanaf maken)
 17. Sint-Niklaas: 'k bèn dur tegenoan getist (=zich ergens zacht tegen stoten)
 18. Westerkwartiers: wel wiend zaait zel störm oogst'n (=doe je kwaad, je krijgt erger terug)
 19. Oudenbosch: ijis van d n klaover op de bieze geraokt (=hij is van kwaad tot erger gekomen)
 20. Genneps: Zó zoe.r as brèm (=erg zuur)
 21. Liwwadders: geeft niks, juh (=is niet erg)
 22. Hierdens: Doof as ,n kwartul (=erg doof)
 23. Sint-Niklaas: gelegen kommen (=ergens welkom zijn, van pas komen, we hebben je juist nodig)
 24. Genneps: Iets wied van zich af smiete (=Het ergens helemaal niet mee eens zijn)
 25. Betuws: k zai ut zoo zat as gespege spek (=ergens beu van zijn)
 26. Hulsters (NL): in de contramien ligghen (zain) (=het ergens niet mee eens zijn)
 27. Zuid-west-vlaams: ze nè mij nie vremde (=ik ken haar van ergens)
 28. Sint-Niklaas: ieverangst blève plakken (=langer ergens blijven dan voorzien)
 29. Oudenbosch: motte gij gaon ooie ? (=moet je vlug ergens naar toe ?)
 30. Sevenums: de asse oetdrage (=ten onrechte ergens voor op moeten draaien)
 31. Zeeuws: Over Baths ni Borsele gaen (=Met een omweg ergens heen gaan.)
 32. Sint-Niklaas: ieverangst noargoan (=ergens een klein bezoek afleggen, terloops binnenlopen)
 33. Genneps: Nie mèr op tèlle (=ergens niet meer op rekenen)
 34. Sint-Niklaas: dur bijzitten gelèk nen uil op ne kluit (=ergens overbodig zijn)
 35. Barnevelds: Gao bie je moeder de kachel uutpisse (=Ga ergens anders klieren!)
 36. Zaans: Op een hebbel en een drebbel (=Gehaast (ergens heen gaan))
 37. Geuls: get/eine urreges tusje gruffele (=iets/iemand ergens tussen werken)
 38. Zurriks: Op de schobberdeboonk goan (=Op de bonnefooi ergens naartoe gaan)
 39. Venloos: Zich dieke bein make (=Zich ergens druk over maken)
 40. Steins: blieve plekke (=ergens lang blijve hangen (in de kroeg))
 41. Steins: get aan ziene fits höbbe (=ergens zorgen over hebben)
 42. Westerkwartiers: weert 't niet op 't hooi, dan weert 't wel op 't gras (=elk weertype is wel ergens goed voor)
 43. Sint-Niklaas: er veel tijd insteken (=ergens veel tijd (moeite, geld...) aan iets besteden)
 44. Aarschots: Ha's geland (=Hij is eindelijk thuisgekomen (nadat hij ergens blijven hangen is))
 45. Sint-Niklaas: ze lopen de benen vanonder ulder gat (=ze lopen ergens heel rap naartoe)
 46. Sint-joasters: euver zich verkriege (=zich met de nodige twijfels ergens toe zetten)
 47. Eindhovens: Tis toch wa ! (=Dat is erg !)
 48. Fries: traag as dikke stront (=erg langzaam)
 49. Genneps: Vél ovver but (=erg mager)
 50. Oudenbosch: jonge jonge (=wat erg)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen