Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

3 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `eran`

 1. als een blad van een boom veranderen/omkeren (=geheel anders gaan gedragen)
 2. iets voor zijn verantwoording nemen (=iets op zich nemen)
 3. verandering van spijs doet eten (=eens iets anders te doen doet de mens goed)

37 betekenissen bevatten `eran`

 1. op een letter doodblijven (=absoluut niets veranderd willen zien)
 2. dat is zo breed als het lang is (=dat verandert niets aan de zaak)
 3. de wind waait uit een andere hoek (=de meningen/omstandigheden zijn veranderd)
 4. de bordjes zijn verhangen (=de omstandigheden zijn veranderd)
 5. Een deksel op de kop hebben (=De verantwoordelijkheid voor iets nemen)
 6. oude wijn in nieuwe zakken (=de zaken zijn anders gepresenteerd, maar niet wezenlijk veranderd)
 7. op til zijn (=dingen zijn op dit moment gaande (met name veranderingen))
 8. Een gouden zadel maakt geen ezel tot paard. (=Een mens verandert niet door uiterlijkheden)
 9. een speldje bij iets steken (=een onderwerp niet verder uitdiepen, van gespreksonderwerp veranderen)
 10. een keer nemen (=een wending nemen, veranderen)
 11. geen been hebben om op te staan (=geen enkele verantwoording kunnen geven)
 12. De rook kan het hangerijzer niet deren (=Het heeft geen zin te proberen iets dat vast staat te veranderen)
 13. het kan verkeren (=het kan veranderen, de dingen blijven niet zoals ze zijn)
 14. de wolf ruit wel van baard maar niet van aard (=het karakter van de mensen verandert nooit)
 15. zoals de wind waait, waait zijn jasje (=hij gaat met de heersende mening mee of telkens van mening veranderen afhankelijk van de mensen om iemand heen)
 16. men moet zijn bed maken zoals men slapen wil (=iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden)
 17. iemand iets in de schoenen schuiven (=iemand aanwijzen als de schuldige of als de verantwoordelijke voor een mislukking)
 18. ergens de vingers voor durven opsteken (=iets durven aanvaarden - zijn verantwoordelijkheid durven opnemen)
 19. ergens je eigen plasje overheen doen (=iets een beetje veranderen zodat helemaal naar je zin is. In werksituaties kan dit soms uit de hand lopen, als er veel belanghebbers zijn die allemaal hun eigen plasje over een document willen doen. Het kan dan resulteren in een onleesbare tekst.)
 20. dat wast al het water van de zee niet af (=iets is niet meer te veranderen/aan te passen)
 21. hoge bomen/masten vangen veel wind (=in een hoge positie heeft men ook veel verantwoordelijkheid)
 22. De haring hangt aan zijn eigen kieuwen (=Men dient verantwoording te nemen voor de eigen daden)
 23. een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken (=mensen veranderen zelden echt)
 24. een ander liedje laten zingen (=mores leren, van gedacht doen veranderen)
 25. geen strobreed wijken (=niets toegeven of niet van mening veranderen)
 26. verkeren kunnen (=omstandigheden kunnen snel veranderen)
 27. de gebraden haan uithangen (=op onverantwoordelijke wijze erg veel geld uitgeven aan met name lekker eten en drinken)
 28. oude bokken hebben stijve horens (=oude mensen hebben vaak vaste gewoontes die maar moeilijk kunnen veranderen)
 29. als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen (=sommige mensen veranderen nooit)
 30. van de os op de ezel springen (=steeds van onderwerp veranderen)
 31. een bocht nemen (=van gedachten veranderen)
 32. zijn draai nemen (=van mening veranderen)
 33. de bakens verzetten (=van richting of ingesteldheid veranderen)
 34. aan de weg timmeren (=veel activiteiten ontplooien en daarmee naar buiten treden om verandering en vernieuwing te bewerkstelligen)
 35. vroeger, toen kraaiden de hanen nog. Tegenwoordig gapen ze alleen nog maar, zei de dove (=veranderingen in een situatie zijn vaak niet feitelijk, maar een subjectieve beleving)
 36. tekst en uitleg geven (=verantwoording afleggen)
 37. twaalf ambachten, dertien ongelukken (=wie telkens van beroep verandert, slaagt uiteindelijk nergens in)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen