Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `cie`

 1. een Pietje precies. (=iemand die de dingen altijd heel precies wil doen.)
 2. precies in mijn straatje zijn (=me precies goed uitkomen op het juiste moment)

40 betekenissen bevatten `cie`

 1. alles malletje naar malletje doen/maken (=alles steeds weer op precies dezelfde manier doen)
 2. De kraan dichtdraaien (=de (financiële) hulp sterk verminderen of stopzetten)
 3. zij hebben een te grote broek aangetrokken. (=die organisatie heeft een doel op zich genomen waarvoor ze niet de benodigde capaciteiten, financiële middelen en/of invloed hebben.)
 4. het beestje bij zijn naam noemen. (=duidelijk en precies zeggen hoe je over iets of iemand denkt; precies zeggen hoe iets zit.)
 5. tussen beurs en geweten geplaatst zijn (=een financieel goede - maar misdadige - zaak kunnen doen)
 6. ergens haring of kuit van willen hebben (=ergens precies alles van willen weten hoe het in elkaar steekt)
 7. het hoofd boven water houden. (=financieel rondkomen, juist genoeg geld hebben om te kunnen leven.)
 8. in de roos schieten (=het precies goed raden/doen)
 9. een Pietje precies. (=iemand die de dingen altijd heel precies wil doen.)
 10. een man van de klok zijn (=iemand die steeds precies op tijd is)
 11. iemand naar zijn hand zetten (=iemand precies laten doen wat hij wil)
 12. ergens geen speld tussen kunnen krijgen (=iets klopt precies, geen gelegenheid krijgen in een gesprek ertussen te komen)
 13. onbekend maakt onbemind. (=iets wat nog onbekend is, kan ook niet geapprecieerd worden)
 14. je kunt wel dansen, ook al is het niet met de bruid. (=je kunt je best amuseren ook al is het niet altijd precies wat je zou willen.)
 15. laten we elkaar geen mietje noemen (=laten we precies zeggen hoe we denken over de ander)
 16. vliegt de blauwvoet storm op zee (=leuze van de Vlaamse nationalisten (ontleend aan Conscience))
 17. precies in mijn straatje zijn (=me precies goed uitkomen op het juiste moment)
 18. geld dat stom is, maakt recht wat krom is. (=mensen kunnen door financiële bevoordeling ertoe gebracht worden om onrecht toe te laten.)
 19. zijn naam eer aandoen (=naar behoren uitvoeren, precies doen wat men verwacht)
 20. op de kop af (=nauwkeurig / precies, exact)
 21. in gebreke stellen (=officieel stellen dat de taak niet naar behoren is uitgevoerd)
 22. malletje naar malletje (=op precies dezelfde wijze herhaald)
 23. er warmpjes bijzitten (=over ruime financiële middelen beschikken)
 24. de vinger op de wond leggen (=precies aangeven waar het probleem zit)
 25. een (goede) neus voor iets hebben. (=precies aanvoelen hoe iets moet of gaat.)
 26. een lot uit de loterij trekken (=precies de juiste persoon of ding gevonden hebben wat er nodig was)
 27. niet op zijn mondje gevallen zijn (=precies duidelijk maken hoe iemand over iets denkt)
 28. op elkaar lijken als twee druppels water (=precies op elkaar lijken)
 29. in het schot vallen (=precies tijdens het startschot vertrekken)
 30. het klappen van de zweep kennen (=precies weten hoe het eraan toegaat, ervaren zijn)
 31. weten hoe de vork in de steel zit (=precies weten wat er gebeurd is)
 32. geen blad voor de mond nemen (=precies zeggen hoe er over iets gedacht wordt)
 33. iemand ongezouten de waarheid zeggen (=precies zeggen hoe er over iets of iemand gedacht wordt zonder iets te verzwijgen)
 34. in het gareel lopen (ook: in de pas lopen) (=precies zo doen als de anderen)
 35. goed boeren / goed geboerd hebben (=succesvol geweest zijn, vooral financieel)
 36. voor de mast gediend hebben (=van gewone matroos opgeklommen zijn tot officier)
 37. het fijne ervan willen weten (=willen weten wat er precies aan de hand is)
 38. oog om oog en tand om tand. (=wraak nemen voor onrecht dat je is aangedaan, door de dader precies hetzelfde aan te doen.)
 39. ergens mee voor de draad komen (=zeggen wat de precieze bedoeling is)
 40. roomser dan de paus zijn (=zich overdreven precies aan de regels houden.)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen