Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

4 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `chtí`

 1. de pen is machtiger dan het zwaard (=woorden kunnen meer teweeg brengen dan wapens)
 2. verrijzen als paddenstoelen na een regenachtige dag (=plots tevoorschijn komen)
 3. voorzichtigheid is de moeder der wijsheid (=doe het voorzichtig, dan komt er geen schade)
 4. voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast (=door voorzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee)

63 betekenissen bevatten `chtí`

 1. De kruik gaat zolang te water tot zij barst (=1: Alles heeft zijn beperkingen. 2: De onvoorzichtige die niet naar goede raad wil luisteren ondervindt daarvan vroeg of laat de gevolgen)
 2. Het varken is door de buik gestoken (=1: Door krachtig optreden zijn de moeilijkheden uit de weg geruimd. 2: Alles is doorgestoken kaart, opgezet spel, de zaak is vooraf bedisseld)
 3. aan iemands lippen hangen (=aandachtig luisteren)
 4. het oor scherpen/spitsen (=aandachtig luisteren)
 5. aan de voeten van Gamaliël zitten (=aandachtig luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 6. het achter de ellebogen hebben (=achterbaks; zonder zijn zelfzuchtige bedoelingen te laten zien)
 7. waar meerderman komt moet minderman wijken (=als een machtig persoon iets zegt, moet de minder machtige zwijgen)
 8. de pastoor gaat voor en de dominee loopt met hem mee (=altijd eerst de machtige mensen, dan de mindere mens)
 9. salva ratificatione (=behoudens bekrachtiging)
 10. de toon aangeven (=bepalen welke richting het op gaat)
 11. Wie de teugel slap laat hangen, kan met een mak paard nog op hol raken. (=Blijf altijd aandachtig en geconcentreerd)
 12. als een olifant in de porseleinkast (=buitengewoon onvoorzichtig of tactloos)
 13. ik kijk wel uit (=dat doe ik niet, daar ben ik te voorzichtig voor)
 14. ketters wonen het dichtst bij de paus (=de beste vrienden van een machtig man zijn vaak zijn grootste vijanden)
 15. De groten rijden te paard en de kleinen hangen tussen hemel en aarde. (=De machtige lui leven op kosten van de gewone man)
 16. met de helm (op) geboren zijn (=de toekomst kunnen voorspellen / bijzonder voorzichtig zijn)
 17. het moeras insturen (=de verkeerde richting op sturen)
 18. voorzichtigheid is de moeder der wijsheid (=doe het voorzichtig, dan komt er geen schade)
 19. voorkomen is beter dan genezen (=door voorzichtig te zijn kun je problemen en ongelukken voorkomen)
 20. voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast (=door voorzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee)
 21. de oren wassen (=duchtig ervan langs geven, de waarheid zeggen)
 22. een pak van het hart (=een grote opluchting)
 23. één uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit (=één moment van onvoorzichtigheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben)
 24. het achtste wereldwonder (=een ongelooflijk prachtig iets)
 25. het recht in eigen hand nemen (=eigenmachtig optreden)
 26. bang zijn zich aan koud water te branden (=erg voorzichtig zijn)
 27. 'm knijpen (=erg zenuwachtig zijn)
 28. ergens een balletje over opgooien (=ergens voorzichtig over beginnen te praten om erachter te komen wat anderen ervan vinden)
 29. ergens geen hoge pet van op hebben (=geen hoge verwachting hebben van iets)
 30. zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet (=handel voorzichtig, dan mislukt het niet)
 31. op een goudschaaltje leggen/wegen (=heel voorzichtig afwegen)
 32. je ogen uitkijken (=het prachtig vinden om iets te zien)
 33. niet thuis geven (=het verwachtingspatroon niet kunnen nakomen)
 34. de kroon op het werk zetten (=het werk prachtig voltooien)
 35. hij kijkt er naar uit als de pastoor naar het geld in het kerkenzakje (=hij kijkt ergens vol verwachting naar uit)
 36. gouden appels op zilveren schalen (=iets is erg prachtig/goed/verstandig (verwoord))
 37. maart roert zijn staart (=in maart kan het nog stormachtig weer zijn)
 38. gezegende omstandigheden (=in verwachting)
 39. wie zichzelf bewaart, bewaart geen rotte appel (=je moet voorzichtig omgaan met jezelf, want het is niet vervangbaar)
 40. een plaat voor je hoofd hebben (=kortzichtig zijn, niet open staan voor de omgeving)
 41. een vuist maken (=krachtig opstellen)
 42. stevig in het zadel zitten (=machtig zijn, een belangrijke positie hebben)
 43. men moet rijden en omzien (=men moet voorzichtig te werk gaan)
 44. met de nek aanzien (=met minachting behandelen)
 45. onder de loupe nemen (=nader bekijken, aandachtig bestuderen)
 46. een slag om de arm houden (=niet direct alles vertellen of voorzichtig zijn om toekomstige problemen voor te zijn)
 47. een dood paard aan een boom binden (=overdreven voorzichtig zijn)
 48. Een dood paard aan een boom binden. (=Overdreven voorzichtig zijn)
 49. het op de heupen hebben (=slecht gehumeurd, op geestdriftige wijze iets doen, zenuwachtig, verstoord zijn)
 50. spijkers op laag water zoeken (=uitermate achterdochtig zijn, onprettige opmerkingen maken over onbelangrijke zaken)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen