Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

7 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `anda`

 1. een blauwe maandag (=erg kort)
 2. had je me gisteren gehuurd dan was ik vandaag je knecht geweest (=je moet zo niet commanderen - dat doe ik gewoon niet!)
 3. iemand het bloed onder de nagels vandaan halen (=iemand vreselijk treiteren of irriteren)
 4. kom ik er vandaag niet dan kom ik er morgen (=ik doe het wel op mijn gemak)
 5. maandag houden (=niet werken op Maandag)
 6. niet meer van vandaag (=het is ouderwets of niet meer acceptabel)
 7. niet van vandaag of gisteren (=niet dom)

39 betekenissen bevatten `anda`

 1. Bakkerskinderen eten oud brood. (=Aan het vak dat men uitoefent, besteedt men in zijn directe omgeving weinig aandacht.)
 2. op de grote trom slaan (=aandacht proberen te krijgen voor diens zaak)
 3. aan iemands lippen hangen (=aandachtig luisteren)
 4. het oor scherpen/spitsen (=aandachtig luisteren)
 5. aan de voeten van Gamaliël zitten (=aandachtig luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 6. morgen gaat het beter (=als het vandaag niet zo best is gegaan...)
 7. als de zon een mestvaalt beschijnt, dan verspreidt deze een onaangename geur (=als je met goede wil ergens te veel aandacht aan besteedt kan het verkeerd opgevat worden. / Met alle goede wil van de wereld kun je sommige zaken nog niet verbeteren)
 8. Wie de teugel slap laat hangen, kan met een mak paard nog op hol raken. (=Blijf altijd aandachtig en geconcentreerd)
 9. je kop erbij houden (=blijven opletten, aandacht vasthouden)
 10. veel bekijks hebben (=de aandacht trekken)
 11. in het oog springen/vallen (=de aandacht trekken)
 12. uit het oog, uit het hart (=de aandacht voor iemand verliezen, als die persoon niet meer in de nabijheid is)
 13. geen zorgen voor morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (=de moeilijkheden van vandaag zijn genoeg om je zorgen over te maken)
 14. alleen een piepend wiel krijgt olie (=door zich opvallend te gedragen bekomt men aandacht)
 15. een zaak aankaarten (=een onderwerp in de aandacht brengen)
 16. het sop is de kool niet waard (=een onderwerp is te onbelangrijk om er aandacht aan te geven)
 17. wie plast tegen de kerk, gaat gevaarlijk te werk (=een wandaad met verstrekkende gevolgen)
 18. iets laten zwemmen (=er geen aandacht meer aan besteden)
 19. ergens oog voor hebben (=ergens de waarde van inzien of aandacht voor hebben)
 20. iets links laten liggen (=ergens geen aandacht aan geven)
 21. pluk de dag (Carpe diem) (=geniet van vandaag)
 22. het is bij de (wilde) beesten af (=het is verschrikkelijk; het is schandalig)
 23. iemand met de neus op de feiten drukken (=iemand iets zó onder de aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren)
 24. iemand de ogen uitsteken (=iemand jaloers maken door de aandacht te vestigen op iets wat men heeft, en wat de ander ontbreekt)
 25. iemand in het zonnetje zetten (=iemand op positieve wijze aandacht geven, iemand eer bewijzen)
 26. een gevoelige snaar raken (=iets ligt erg gevoelig bij iemand, belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp en iemand die dan aandacht heeft ervoor)
 27. iets voor het voetlicht brengen (=iets onder de aandacht brengen)
 28. voor het voetlicht (=in de aandacht)
 29. de vis aardt naar de zee (=je kunt wel zien waar hij vandaan komt)
 30. in grove lijnen (=met vooral aandacht voor de hoofdzaken)
 31. onder de loupe nemen (=nader bekijken, aandachtig bestuderen)
 32. maandag houden (=niet werken op Maandag)
 33. onder ogen brengen (=onder de aandacht brengen)
 34. op de voorgrond staan (=onder de aandacht staan)
 35. op de voorgrond treden (=onder de aandacht treden)
 36. zich er met Jantje van Leiden afmaken (=onzorgvuldig zijn en weinig aandacht aan het werk besteden)
 37. met de Franse slag (=slordig, met weinig aandacht uitgevoerd)
 38. heden in hoogheid verheven morgen onder de aarde (=vandaag nog heel belangrijk, maar morgen misschien al dood)
 39. in de ban zijn van iets (=zo erg in iets geïnteresseerd zijn dat je aandacht alleen nog maar daarop kunt richten)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen