Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `aanda`

 1. een blauwe maandag (=erg kort)
 2. maandag houden (=niet werken op Maandag)

32 betekenissen bevatten `aanda`

 1. Bakkerskinderen eten oud brood. (=Aan het vak dat men uitoefent, besteedt men in zijn directe omgeving weinig aandacht.)
 2. op de grote trom slaan (=aandacht proberen te krijgen voor diens zaak)
 3. aan iemands lippen hangen (=aandachtig luisteren)
 4. het oor scherpen/spitsen (=aandachtig luisteren)
 5. aan de voeten van Gamaliël zitten (=aandachtig luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 6. als de zon een mestvaalt beschijnt, dan verspreidt deze een onaangename geur (=als je met goede wil ergens te veel aandacht aan besteedt kan het verkeerd opgevat worden. / Met alle goede wil van de wereld kun je sommige zaken nog niet verbeteren)
 7. Wie de teugel slap laat hangen, kan met een mak paard nog op hol raken. (=Blijf altijd aandachtig en geconcentreerd)
 8. je kop erbij houden (=blijven opletten, aandacht vasthouden)
 9. veel bekijks hebben (=de aandacht trekken)
 10. in het oog springen/vallen (=de aandacht trekken)
 11. uit het oog, uit het hart (=de aandacht voor iemand verliezen, als die persoon niet meer in de nabijheid is)
 12. alleen een piepend wiel krijgt olie (=door zich opvallend te gedragen bekomt men aandacht)
 13. een zaak aankaarten (=een onderwerp in de aandacht brengen)
 14. het sop is de kool niet waard (=een onderwerp is te onbelangrijk om er aandacht aan te geven)
 15. iets laten zwemmen (=er geen aandacht meer aan besteden)
 16. ergens oog voor hebben (=ergens de waarde van inzien of aandacht voor hebben)
 17. iets links laten liggen (=ergens geen aandacht aan geven)
 18. iemand met de neus op de feiten drukken (=iemand iets zó onder de aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren)
 19. iemand de ogen uitsteken (=iemand jaloers maken door de aandacht te vestigen op iets wat men heeft, en wat de ander ontbreekt)
 20. iemand in het zonnetje zetten (=iemand op positieve wijze aandacht geven, iemand eer bewijzen)
 21. een gevoelige snaar raken (=iets ligt erg gevoelig bij iemand, belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp en iemand die dan aandacht heeft ervoor)
 22. iets voor het voetlicht brengen (=iets onder de aandacht brengen)
 23. voor het voetlicht (=in de aandacht)
 24. in grove lijnen (=met vooral aandacht voor de hoofdzaken)
 25. onder de loupe nemen (=nader bekijken, aandachtig bestuderen)
 26. maandag houden (=niet werken op Maandag)
 27. onder ogen brengen (=onder de aandacht brengen)
 28. op de voorgrond staan (=onder de aandacht staan)
 29. op de voorgrond treden (=onder de aandacht treden)
 30. zich er met Jantje van Leiden afmaken (=onzorgvuldig zijn en weinig aandacht aan het werk besteden)
 31. met de Franse slag (=slordig, met weinig aandacht uitgevoerd)
 32. in de ban zijn van iets (=zo erg in iets geïnteresseerd zijn dat je aandacht alleen nog maar daarop kunt richten)

Het dialectenwoordenboek kent 22 spreekwoorden met `aanda`

 1. Waregems: iets vieznteern (=iets aandachtig bekijken)
 2. Kinrooi: aandacht gaeve zeet dèk mieë es aandacht kriege! (=aandacht geven zegt vaak meer dan aandacht krijgen!)
 3. Geluws: mensje maken (=aandacht trekken)
 4. turnhouts: Leustert ollemoal iszier (=aandacht allemaal)
 5. Waregems: kee d'n doar nekeer goe besnukt (=ik heb hem eens aandachtig bekeken)
 6. Munsterbilzen - Minsters: de graute troem slon (=alle aandacht vragen)
 7. Opglabbeeks: de kat de bel oembinne (=aandacht trekken)
 8. Westerkwartiers: de noodklok luud'n (=aandacht vragen voor een probleem)
 9. Veurns: vele bekieks èn (=sterk de aandacht trekken)
 10. Westerkwartiers: links legg'n loat'n (=geen aandacht aan besteden)
 11. Westerkwartiers: da's 'n hand'nbiendertje (=dat kind vraagt veel aandacht)
 12. Munsterbilzen - Minsters: dae hèt oogkleppe aon (=hij heeft alleen aandacht voor zichzelf)
 13. Kanners: gebiêr mer neet noh 'm (=schenk hem maar geen aandacht)
 14. Waregems: zijn oöft stoat er nie ip (=hij is er niet bij met zijn aandacht)
 15. Munsterbilzen - Minsters: oogen en aure tekot hëbbe (=voor alles en iedereen aandacht moeten hebben)
 16. Walshoutems: Se in heur/zen eige vet loate stoave. (=Geen aandacht meer geven aan iemands kwaadheid)
 17. West-Vlaams: witte perrieges èn veele strooëi nooëdieg (=mooie vrouwen vergen veel zorg en aandacht)
 18. Westerkwartiers: hij het luuk'n veur de oog'n (=hij heeft alleen aandacht voor zichzelf)
 19. Vechtdals: 'n oale katte wul ok nog wel 'ns e-eaid wörn (=oude mensen willen ook aandacht)
 20. Steins: sjans höbbe (=aandacht van 't andere geslacht hebben)
 21. Westerkwartiers: 't ging bij 'em 't ene oor ien en 't aaner oor uut (=hij luisterde niet met aandacht)
 22. Lebbeeks: kapélle: En aa kapélle moe versier wèrr'n (=Een oudere vrouw moet meer aandacht besteden aan haar uiterlijk)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen