Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

14 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Ringen`

 1. als haRingen in een ton zitten (=zich erg dicht op elkaar bevinden)
 2. de dans ontspRingen (=niet in het onheil betrokken worden)
 3. door merg en been dRingen/snijden (=buitengewoon kwetsend of doordringend zijn)
 4. een gat in de lucht spRingen (=ongeremd enthousiast zijn)
 5. huizenhoog spRingen (=erg gelukkig zijn)
 6. in de bres spRingen (=te hulp schieten)
 7. in het oog spRingen/vallen (=de aandacht trekken)
 8. leRingen wekken maar voorbeelden trekken (=je kan mensen iets willen leren , maar geef vooral het goede voorbeeld)
 9. uit de band spRingen (=uitbundig plezier maken, zonder rekening te houden met de regels van orde en fatsoen)
 10. uit zijn vel spRingen (=zeer kwaad zijn)
 11. van de hak op de tak spRingen (=steeds weer van onderwerp wisselen en geen duidelijke rode draad in een verhaal hebben)
 12. van de os op de ezel spRingen (=steeds van onderwerp veranderen)
 13. Van de os op de ezel spRingen (=1: Slechte zaken doen. 2: Tegenspoed kennen)
 14. zich in allerlei bochten wRingen (=er op alle mogelijke wijzen proberen onderuit te geraken)

17 betekenissen bevatten `Ringen`

 1. door merg en been dringen/snijden (=buitengewoon kwetsend of doordRingend zijn)
 2. op til zijn (=dingen zijn op dit moment gaande (met name verandeRingen))
 3. tijd heelt alle wonden (=door het verloop van tijd worden herinneRingen zwakker en de erge dingen minder erg)
 4. tijd slijt (=door het verloop van tijd worden herinneRingen zwakker en de erge dingen minder erg)
 5. brandende kwestie (=een dRingende, actuele zaak)
 6. Zodra het hek van de dam is lopen de varkens in het koren (=Een ramp komt voort uit roekeloosheid / Als er geen toezicht is spRingen kinderen of ondergeschikten uit de band)
 7. een harde knoest heeft een scherpe bijl nodig (=een slechte gewoonte is moeilijk te verdRingen)
 8. altijd de oude knecht blijven (=geen vordeRingen maken (ook geen achteruitgang))
 9. het gaat van sassenbloed (=het gaat met grote opoffeRingen gepaard)
 10. overstag gaan (=na aandRingen/lang er mee wachten toegeven)
 11. de uitzondering bevestigt de regel (=overal zijn er uitzondeRingen)
 12. iemand de oren afzagen (=steeds blijven aandRingen)
 13. bokkensprongen maken (=van het een op het ander spRingen - zotte sprongen maken)
 14. vroeger, toen kraaiden de hanen nog. Tegenwoordig gapen ze alleen nog maar, zei de dove (=verandeRingen in een situatie zijn vaak niet feitelijk, maar een subjectieve beleving)
 15. kort door de bocht (=voorbarig, nuanceRingen negerend. Voorbeeld: `De bewering dat fractiediscipline de democratie om zeep helpt is misschien wat te kort door de bocht.`)
 16. in zijn schulp kruipen (=zich in zichzelf terugtrekken, niet verder aandRingen)
 17. op de kleintjes letten (=zuinig zijn. Ook de kleine uitgaven proberen terug te dRingen)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen