Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

29 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ROM`

 1. achteROM is kermis (=gezegd bij biljart als 'n bal rakelings achter een andere door loopt)
 2. alle wegen leiden naar ROMe (=er zijn veel manieren om je doel te bereiken / de uitkomst is altijd hetzelfde)
 3. beter ermee verlegen dan eROM verlegen (=liever van iets te veel dan van iets te weinig hebben)
 4. bij elkaar passen als twee tROMmelstokken (=goed bij elkaar passen)
 5. de tROM roeren (=veel ophef maken)
 6. een paar mensen optROMmelen. (=een paar mensen laten komen.)
 7. er zijn vele wegen die naar ROMe leiden. (=er zijn meerdere manieren om iets te doen.)
 8. geld dat stom is, maakt recht wat kROM is. (=mensen kunnen door financiële bevoordeling ertoe gebracht worden om onrecht toe te laten.)
 9. geld wat stom is, maakt recht wat kROM is. (=met geld kan men de ergste dingen goedmaken (voor geld is alles te koop))
 10. het geld dat stom is maakt recht wat kROM is (=met geld kan men veel rechtzetten)
 11. het zal eROM houden (=het zal op het nippertje zijn)
 12. hij is in ROMe geweest, maar heeft de Paus gemist (=hij heeft het belangrijkste laten schieten)
 13. iets dat kROM is recht proberen te praten (=met praten proberen een fout iets goeds te laten lijken)
 14. kROMme gangen gaan (=omwegen maken, oneerlijk zijn)
 15. kROMme sprongen maken (=alle moeite doen om zich uit een situatie te redden)
 16. kROMme tenen krijgen van (=zich ergeren aan)
 17. met de stille tROM vertrekken (=er stilletjes vandoor gaan)
 18. met stille tROM vertrekken (=vertrekken zonder iemand het te laten weten)
 19. Met stille tROM vertrekken (=Onopgemerkt vertrekken)
 20. op de grote tROM slaan (=aandacht proberen te krijgen voor diens zaak)
 21. recht praten wat kROM is. (=door een ingewikkelde, onjuiste redenering een onzuivere situatie, daad of besluit trachten van een rechtvaardiging te voorzien.)
 22. ROMe is niet in één dag gebouwd. (=relativeren: Leer geduld te hebben.)
 23. ROMe is niet op een dag gebouwd (=je moet het niet overhaasten)
 24. van de bok (laten) dROMen (=een pak slaag (laten) krijgen)
 25. wat ik je bROM (=wat ik je zeg!)
 26. we kunnen niet allen paus van ROMe zijn (=niet iedereen kan de baas zijn)
 27. wij kunnen niet allen paus van ROMe zijn (=niet iedereen kan de baas zijn)
 28. zich onder het juk der dwingelandij kROMmen (=onderworpen zijn)
 29. zo oud als de weg naar ROMe zijn (=heel erg oud)

13 betekenissen bevatten `ROM`

 1. water bij de wijn doen. (=compROMissen zien te sluiten.)
 2. de prins op het witte paard. (=de man van je dROMen.)
 3. eerste viool willen spelen (=de meest pROMinente taak willen vervullen, bijvoorbeeld als leider of woordvoerder van de groep.)
 4. de augiasstal reinigen (=de ROMmel opruimen - schoon schip maken)
 5. huishouden van Kea/Keja (=een ROMmelig huishouden)
 6. een huishouden van Jan Steen. (=een ROMmelig huishouden hebben)
 7. iemand op het matje roepen (=iemand bij zich laten komen en om uitleg vragen waaROM iets zo gedaan is)
 8. wat van ver komt, is lekker. (=iets wat van ver komt, is bijzonder. DaaROM denkt men dat het ook beter zal zijn.)
 9. de violen stemmen (=met elkaar onderhandelen, naar compROMissen zoeken)
 10. pia vota (=vROMe wensen)
 11. hoe groter geest hoe groter beest (=wel verstandig, maar daaROM niet goedhartig)
 12. zeeman geen man (=zeemannen zijn heel vaak van huis en daaROM minder als echtgenoot geschikt)
 13. de hakken in het zand zetten. (=zich opstellen als felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling, zonder de bereidheid te zoeken naar positieve aspecten of naar compROMissen.)

Het dialectenwoordenboek kent 7 spreekwoorden met `ROM`

 1. Venloos: Toeter Toeter Toeter Toeter (=ROMana)
 2. Waregems: de poaskloogg'n zijn weere (=de paasklokken zijn terug (van ROMe))
 3. Gents: allee treute, we zijme vuurt, ik zal eu thuis ne kier tuugen woar dat Belfort echt stoat (=kom schat, we gaan naar huis voor een ROMantische nacht)
 4. Tilburgs: toen piesse, plasse wier, is-ut gezèèk begonne (=toen pissen, plassen werd, is het gezeik begonnen ( roomser zijn dan de paus van ROMe)
 5. Munsterbilzen - Minsters: hae ès noë ROMe gewès mér hètte Paus nie gezien (=alle moeite voor niets !!!)
 6. Oudenbosch: das ne brief naar ROMe waor ge gin aosum op zult krijge (=dat is een zinloze onderneming)
 7. Waalwijks: ''kek mar uit mee oew gek bakkes, dolluk sloi ut klokske van ROMe en dan blijvet zo ston'' (=Bekken trekken)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen