Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

8 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Orz`

 1. de mug uitzuigen en de kameel doOrzwelgen (=de onschuldige straffen en zelf schaamteloos zondigen)
 2. kleine oOrzaken, grote gevolgen. (=kleine dingen kunnen groete gevolgen hebben)
 3. tussen de klippen doOrzeilen (=op handige manier alle moeilijkheden vermijden)
 4. van geld voOrzien zijn als een pad van veren (=arm zijn)
 5. voOrzichtig te werk gaan. (=)
 6. voOrzichtigheid is de moeder der wijsheid (=doe het voorzichtig, dan komt er geen schade)
 7. voOrzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. (=door voorzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee.)
 8. zijn beste beentje voOrzetten (=iets zo goed mogelijk doen.)

46 betekenissen bevatten `Orz`

 1. als een olifant in de porseleinkast (=buitengewoon onvoOrzichtig of tactloos)
 2. ik kijk wel uit (=dat doe ik niet, daar ben ik te voOrzichtig voor)
 3. het middel is erger dan de kwaal (=de oplossing veroOrzaakt nog meer schade)
 4. met de helm (op) geboren zijn (=de toekomst kunnen voorspellen / bijzonder voOrzichtig zijn)
 5. voorzichtigheid is de moeder der wijsheid (=doe het voOrzichtig, dan komt er geen schade)
 6. recht praten wat krom is. (=door een ingewikkelde, onjuiste redenering een onzuivere situatie, daad of besluit trachten van een rechtvaardiging te voOrzien.)
 7. voorkomen is beter dan genezen. (=door voOrzichtig te zijn kun je problemen en ongelukken voorkomen)
 8. voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. (=door voOrzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee.)
 9. doorgaan tot het gaatje (=doOrzetten tot het einde is bereikt.)
 10. voor het inkoppen hebben (=een eenvoudige kans om in een discussie een punt te maken dankzij een voOrzet van een ander)
 11. een nagel aan iemands doodkist (=een groot verdriet of iemand die een groot verdriet veroOrzaakt)
 12. eén uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit. (=één moment van onvoOrzichtigheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben)
 13. een balletje over iets opgooien (=een onderwerp voOrzichtig noemen met de hoop dat anderen er ook over gan praten)
 14. de lont in het kruit steken/werpen (=een uitbarsting veroOrzaken)
 15. als het water zakt, kraakt het ijs. (=elke oOrzaak heeft gevolgen.)
 16. achter iets zitten (=er de oOrzaak van zijn)
 17. luisteren als een vink (=erg gehoOrzaam zijn)
 18. bang zijn zich aan koud water te branden (=erg voOrzichtig zijn)
 19. ergens een balletje over opgooien. (=ergens voOrzichtig over beginnen te praten om erachter te komen wat anderen ervan vinden.)
 20. dweilen met de kraan open (=geen kans op succes hebben, omdat men de symptomen bestrijdt zonder de oOrzaak aan te pakken.)
 21. zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. (=handel voOrzichtig, dan mislukt het niet.)
 22. op een goudschaaltje leggen/wegen (=heel voOrzichtig afwegen)
 23. iemand een bril op de neus zetten (=iemand dwingen gehoOrzaam te zijn)
 24. iemand het brood uit de mond nemen/stoten (=iemand het onmogelijk maken om in eigen inkomen te kunnen voOrzien)
 25. iemand klein krijgen (=iemand laten merken dat je hem aankunt, over iemand de baas zijn en diegene tot gehoOrzaamheid dwingen)
 26. goedkoop is duurkoop. (=iets goedkoops kan later kosten veroOrzaken, bijvoorbeeld door slechte werking, reparaties of onderhoud.)
 27. hij is een open boek voor mij (=ik doOrzie zijn karakter volledig.)
 28. wie zichzelf bewaart, bewaart geen rotte appel. (=je moet voOrzichtig omgaan met jezelf, want het is niet vervangbaar.)
 29. nakaarten heeft geen zin. (=men moet niet doorgaan met doOrzeueren over iets wat al geweest is)
 30. men moet rijden en omzien (=men moet voOrzichtig te werk gaan)
 31. een slag om de arm houden (=niet direct alles vertellen of voOrzichtig zijn om toekomstige problemen voor te zijn)
 32. een knuppel in het hoenderhok gooien (=opschudding veroOrzaken)
 33. een dood paard aan een boom binden. (=overdreven voOrzichtig zijn.)
 34. de gestadige jager wint. (=regelmatig doOrzetten geeft het beste resultaat.)
 35. boompje groot, plantertje dood. (=sommige dingen hebben effecten die je niet kunt voOrzien.)
 36. van hand tot tand leven. (=uitsluitend in de meest elementaire levensbehoeften kunnen voOrzien. / Het verdiende meteen weer uitgeven.)
 37. kijken hoe de hazen lopen (=voOrzichtig te werk gaan, eerst afwachten hoe de verhoudingen blijken te liggen.)
 38. op zijn hoede (of quivive) zijn (=voOrzichtig zijn omdat het niet helemaal vertrouwd wordt)
 39. op je tellen passen. (=voOrzichtig zijn.)
 40. in geen twee sloten tegelijk lopen (=voOrzichtigi zijn en op zichzelf kunnen passen)
 41. weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet. (=wees voOrzichtig met woorden en je informatie)
 42. wie niet horen wil, moet voelen. (=wie niet luistert naar wijze raad, of wie ongehoOrzaam is, zal de gevolgen wel aan den lijve ondervinden)
 43. op eieren lopen. (=zeer voOrzichtig handelen.)
 44. op de pit leunen (=zich laten voOrzeggen (door toneelspelers))
 45. met de klompen op het ijs komen (=zich onvoOrzichtig ergens begeven waar men niet thuis hoort)
 46. binnen de perken blijven. (=zodanig beperkt blijven dat het niet te veel overlast of schade veroOrzaakt.)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen