Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

6 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Onder v`

 1. Een man zOnder vrouw is als een paard zonder teugels. (=In het huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig)
 2. een ridder zOnder vrees of blaam (=een moedig mens)
 3. geen rook zOnder vuur (=er wordt niet over gepraat of er is wel iets van waar)
 4. iemand Onder vier ogen spreken (=praten met iemand zonder dat anderen erbij zijn)
 5. Onder valse vlag varen (=zich voordoen als een ander of zich anders voordoen)
 6. Onder vier ogen (=waarbij slechts twee personen aanwezig zijn)

11 betekenissen bevatten `Onder v`

 1. van een leien dakje gaan (=bijzOnder vlot en zonder problemen verlopen)
 2. dat is schering en inslag (=dat komt bijzOnder vaak voor [onderdelen van een weefgetouw])
 3. met de helm (op) geboren zijn (=de toekomst kunnen voorspellen / bijzOnder voorzichtig zijn)
 4. een schop van een ezel kunnen verdragen (=je moet het aankunnen dat iemand zOnder verstand van zaken kritiek geeft)
 5. mee-eten uit de grote pot van Egypte (=meegenieten zOnder vergoeding)
 6. aan de scharrel zijn (=verkeren zOnder verloofd of getrouwd te zijn)
 7. in der minne schikken (=zOnder verder geruzie bijleggen)
 8. salvis titulis et honoribus (=zOnder vermelding van eretitels)
 9. salvis titulis (=zOnder vermelding van titels)
 10. voor de vuist weg (spreken) (=zOnder voorbereiden iets moeten vertellen)
 11. rouwranden aan zijn nagels hebben (=zwarte randjes Onder vingernagels hebben)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen