Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

Eén spreekwoord bevat `Meni`

 1. je Mening niet onder stoelen of banken steken (=je mening niet verbergen, openlijk voor je standpunten uit durven komen, bij voorbeeld van afkeuring van iets)

27 betekenissen bevatten `Meni`

 1. draaien als een molen (=altijd meegaan met de heersende Mening - naar de mond van de toehoorder praten)
 2. de kerk in het midden laten (=bij een Meningsverschil geven beide personen wat toe om het eens te worden)
 3. er is meer gelijk dan eigen gelijk (=de Mening van anderen telt ook)
 4. er is meer dan een koe die blaar/bles heet (=de Mening van anderen telt ook)
 5. door de bril van een ander zien (=de Mening van een ander blind vertrouwen)
 6. de wind waait uit een andere hoek (=de Meningen/omstandigheden zijn veranderd)
 7. eén lijn trekken / Dezelfde lijn trekken (=dezelfde Mening hebben)
 8. een proefballonnetje oplaten (=Door het doen van een uitspraak de Mening van anderen peilen)
 9. advocaat van de duivel spelen (=een Mening geven waar je het zelf niet mee eens bent, maar die je geeft om reacties uit te lokken)
 10. de wind waait uit die hoek (=een Mening van iemand uit een bepaalde groep/partij)
 11. het kind bij de naam noemen (=eerlijk voor de Mening uitkomen)
 12. zoals de wind waait, waait zijn jasje (=hij gaat met de heersende Mening mee of telkens van Mening veranderen afhankelijk van de mensen om iemand heen)
 13. hij kan goed zijn mondje roeren (=hij zorgt er goed voor dat zijn Mening wordt gehoord)
 14. elke ketter heeft zijn letter (=ieder denkt dat de eigen Mening bewezen kan worden)
 15. zoveel hoofden, zoveel zinnen (=iedereen heeft een eigen Mening waarbij men moeilijk samen tot een oplossing kan komen)
 16. iemand iets in de mond geven (=iemand de Mening van een ander laten geven in plaats van de eigen Mening)
 17. zo de wind waait, waait zijn jasje (=iemand zonder principes, die zonder eigen Mening anderen naar de mond praat)
 18. je mening niet onder stoelen of banken steken (=je Mening niet verbergen, openlijk voor je standpunten uit durven komen, bij voorbeeld van afkeuring van iets)
 19. er zijn altijd meer zwijgers dan sprekers (=lang niet iedereen komt altijd voor zijn Mening uit)
 20. zijn licht niet onder de korenmaat zetten (=meespreken, je Mening geven en laten merken dat je er iets van weet)
 21. geen strobreed wijken (=niets toegeven of niet van Mening veranderen)
 22. pal staan (=onbeweeglijk stilstaan / niet twijfelen aan de eigen Mening)
 23. een garnaal heeft ook een hoofd (=schertsend gezegd van een kind dat koppig aan zijn Mening vasthoudt)
 24. zijn draai nemen (=van Mening veranderen)
 25. holle vaten bommen/klinken het hardst (=wie er het minste verstand van heeft, verkondigt het luidst zijn Mening)
 26. op zijn stuk staan (=zich niet laten ompraten en bij de eigen Mening blijven)
 27. Zijn huik naar de wind hangen (=Zijn Mening aanpassen naargelang de situatie)

Het dialectenwoordenboek kent 26 spreekwoorden met `Meni`

 1. Munsterbilzen - Minsters: der zitte storinge opte laajn (=er zijn Meningsverschillen)
 2. Veurns: 't was doar èn oar in de butter (=daar was een Meningsverschil)
 3. Geluws: un bresse volk (=een grote Menigte)
 4. Opglabbeeks: hè hêttum tiege de kop geluipe (=van Mening verschillen)
 5. West-Vlaams: ze karre keren (=veranderen van Mening/ houding)
 6. Westerkwartiers: overstag goan (=zijn Mening bijstellen)
 7. Waregems: droai'n mee de meul'n(s) (=gemakkelijk van Mening veranderen)
 8. Lichtervelds: tis ne wiendzot (=hij verandert vlug van Mening)
 9. Westerkwartiers: voet bij stuk holl'n (=je Mening vasthouden)
 10. Melseels: zijne kazak (om)droaan (=van Mening veranderen)
 11. Westerkwartiers: da's 'n noaproader (=die heeft geen eigen Mening)
 12. Mestreechs: unne umgedreide jas zien (=sterk van Mening veranderen)
 13. Kortrijks: zin karre kjèren (=veranderen van Mening/houding)
 14. Westerkwartiers: zij blift op heur stuk stoan (=zij houdt haar Mening vast)
 15. Waregems: en gij gelooëft da !! (=en jij volgt die bewering/Mening !!)
 16. Volendams: ei et onderd beraode in ut uur. (=hij verandert steeds van Mening)
 17. Zwols: In 't wier ebben met iemand (=met iemand een verschil van Mening hebben)
 18. Westfries: die most 'n pik hooi luste (=mij is een andere Mening toegedaan over die gast)
 19. Westerkwartiers: ien zien oog'n ben 'k niks (=naar zijn Mening ben ik niets)
 20. Westerkwartiers: teeg'n de stroom ienroei'n (=een andere Mening hebben dan de meerderheid)
 21. Lauws: ge zi gie zekerst zot! (=Ik ben van Mening dat hetgene u vertelt nonsens is.)
 22. Zeeuws: di mo i je boeantjes Menie op te wie-e-ken lenn (=daar moet je niet te vast op rekenen)
 23. Steins: dao dènk ich 't mient van (=daar heb ik mijn eigen Mening over)
 24. Brussels: In 't vloms, Menier. 'k zaan garreveid, 'k hem gefreineid, 'k hem gederappeid en 'k zaan op daan andere otto gevlauge (=In het Nederlands, mijnheer. Ik ben aangekomen, heb geremd, ben beginnen slippen en heb die wagen geraakt.)
 25. Bilzers: rap getrauwd, rap berauwd (=geef een vrouw nooit gelijk; ze verandert toch om de seconde van Mening)
 26. Lokers: Ge keud em snuiven (=het kan mij niet schelen dat je dit niet graag hoort (nadat je iemand onverbloemd je Mening hebt gezegd))

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen