Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

7 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Len e`

 1. Het hebben over blauwe aardappeLen en blauwe sokken (=Zonder het aanvankelijk beseft te hebben over verschillende zaken spreken)
 2. KeuLen en Aken zijn niet op een dag gebouwd (=grote projecten kosten tijd (en vergen geduld))
 3. met valLen en opstaan (leren) (=door mislukkingen leren)
 4. twee ruiLen een huilen (=bij het ruilen is de een altijd beter af dan de ander)
 5. voor stoeLen en banken praten (=maar weinigen die naar iemands verhaal luisteren)
 6. Waar geen aardappelen gepoot worden, zulLen er ook geen groeien (=Als je niet een goed begin voor iets legt, zal er ook niets van worden)
 7. wie appelen vaart, die appeLen eet (=als je handelt in bepaalde goederen, dan zul je deze zelf waarschijnlijk ook gebruiken. / Iemand die bepaalde werkzaamheden voor een ander moet verrichten, geniet daar doorgaans zelf ook van)

7 betekenissen bevatten `Len e`

 1. zij hebben een te grote broek aangetrokken (=die organisatie heeft een doel op zich genomen waarvoor ze niet de benodigde capaciteiten, financiële middeLen en/of invloed heeft)
 2. groen en geel voor de ogen worden (=duizeLen en/of erg van schrikken)
 3. dat zal hem niet glad zitten (=iets zal niet meevalLen en moeilijk zijn)
 4. niet graag in iemand schoenen staan (=niet graag wilLen ervaren hoe het is iemand anders te zijn die in een moeilijke of onprettige situatie zich bevindt)
 5. van de hak op de tak springen (=steeds weer van onderwerp wisseLen en geen duidelijke rode draad in een verhaal hebben)
 6. de ene kraai pikt de andere de ogen niet uit (=ze benadeLen elkaar niet)
 7. zij kwamen als bijen naar de honing (=ze kwamen met veLen en sterk gemotiveerd)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen