Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

40 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Je v`

 1. Aan een oud dak moet Je veel herstellen (=Verouderde zaken vergen nu eenmaal onderhoud)
 2. aan zijn eindJe vasthouden (=zijn standpunt handhaven)
 3. als je alles van tevoren weet, ga je liggen voor Je valt (=het heeft geen zin zich na afloop te beklagen over gebrek aan voorkennis. (Meestal in antwoord op klachten als `Als ik dat van tevoren geweten had.`))
 4. Als Je veel eet, dan ben je lelijk als je dood bent. (=Waarschuwing tegen te veel eten.)
 5. daar is geen oogJe vet meer op (=dat is niet veel meer waard)
 6. dat horen en zien Je vergaat (=erg luid)
 7. doekJe voor het bloeden (=een schrale troost, of een ontoereikende, slechts symbolische maatregel)
 8. een appeltJe voor de dorst (=een reserve voor moeilijke tijden die mogelijk nog gaan komen)
 9. een fluitJe van een cent (=een eenvoudige taak)
 10. een geeltJe van de plank nemen (=een oude preek herhalen)
 11. een koekJe van eigen deeg (=iets geven (of krijgen) wat oorspronkelijk bedacht is door degene die het krijgt (of geeft))
 12. een liedJe van verlangen (=iets nog even proberen uit te stellen)
 13. een liedJe van verlangen zingen (=op allerlei manieren een wens uitspreken)
 14. een streepJe voor hebben (=meer mogen dan een ander, minder gauw straf krijgen)
 15. een tipJe van de sluier oplichten (=een klein stukje van het onbekende onthullen)
 16. een visJe verschalken (=een kleinigheid meepikken)
 17. er een muisJe van hebben horen piepen (=er iets van gehoord hebben)
 18. er een potJe van maken (=er een janboel van maken)
 19. ergens een handJe van hebben (=hinderlijke gewoonte, als iemand de kans ergens toe ziet die ook nemen, een ander het werk laten doen)
 20. ergens een stokJe voor steken (=iets verhinderen)
 21. het hieltJe van de ham kluiven (=zijn laatste geld opmaken)
 22. het katJe van de baan (=degene die baas speelt)
 23. het naadJe van de kous willen weten (=alle details willen weten)
 24. het neusJe van de zalm (=het beste deel)
 25. het puntJe van een scherpe pen is `t felste wapen dat ik ken (=met een kritisch woord kan het meest worden bereikt)
 26. Het ringetJe van de deur kussen (=Onderdanig / beleefd zijn voorbij geloofwaardigheid)
 27. hij kijkt alsof hij zijn laatste oortJe versnoept heeft (=hij kijkt heel ongelukkig (een oord is een oude munt))
 28. iets mannetJe voor mannetje doen (=iets strikt volgens plan uitvoeren)
 29. iets op Je vingers kunnen natellen (=iets erg gemakkelijk kunnen nagaan/checken)
 30. in hetzelfde schuitJe varen/zitten (=met dezelfde omstandigheden te maken hebben, hetzelfde lot ondergaan)
 31. je beste beentJe voor zetten (=je uiterste best doen)
 32. morgen als kaatJe verjaart (=nooit , dat stel ik liever uit)
 33. te veel hooi op Je vork nemen (=te veel werk aannemen, zodat je in moeilijkheden komt)
 34. voor geen klein geruchtJe vervaard (=niet gauw bang)
 35. voor geen kleintJe vervaard zijn (=veel durven)
 36. wat doe Je voor de kost? (=hoe verdien je je geld?)
 37. zelfs de beste breister laat wel eens een steekJe vallen (=ook al kan iemand iets heel goed, hij of zij zal ook wel eens een fout maken; dat is vergeeflijk)
 38. zich er met JantJe van Leiden afmaken (=onzorgvuldig zijn en weinig aandacht aan het werk besteden)
 39. zijn eigen straatJe vegen (=zijn eigen werk doen)
 40. zo klaar als een klontJe voor iemand zijn (=het helemaal begrijpen)

24 betekenissen bevatten `Je v`

 1. wie kaatst kan/moet de bal verwachten (=als je een ander plaagt, kun Je verwachten dat die jou terug gaat plagen)
 2. een vliegende kraai/vogel vangt/vindt altijd wat (=als je er maar op uit gaat, vind je altijd wel wat in Je voordeel)
 3. ouderdom komt met gebreken (=als je ouder wordt ga Je van alles mankeren)
 4. maak je borst maar nat (=bereid Je voor op een zware klus (of op veel tegenstand))
 5. als je je pet ertegenaan gooit dan blijft hij hangen (=dat stukJe verfwerk is niet erg vlak uitgevoerd)
 6. doen alsof je neus bloedt (=doen alsof Je van niets weet)
 7. door vragen wordt men wijs (=door het stellen van vragen kun Je veel te weten komen en veel kennis opdoen)
 8. iets aan het handje hebben (=een beetJe verkering hebben)
 9. een tipje van de sluier oplichten (=een klein stukJe van het onbekende onthullen)
 10. een duit in het zakje doen (=een kleine bijdrage leveren. (Historisch: de kleinst mogelijke gave in het collectezakJe van de kerk).)
 11. ter wereld is er geen dodelijker venijn, dan vriend te schijnen en vijand te zijn (=hoed Je voor onoprechte vrienden)
 12. de wereld is een pijp kaneel ieder likt eraan maar krijgt niet veel (=ieder krijgt een klein deeltJe van wat de wereld te bieden heeft)
 13. de wereld is een schouwtoneel elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (=ieder krijgt een klein deeltJe van wat de wereld te bieden heeft)
 14. ergens je eigen plasje overheen doen (=iets een beetJe veranderen zodat helemaal naar je zin is. In werksituaties kan dit soms uit de hand lopen, als er veel belanghebbers zijn die allemaal hun eigen plasje over een document willen doen. Het kan dan resulteren in een onleesbare tekst.)
 15. met je hoed in je hand kom je door het ganse land (maar met je pet op je test kom je er ook best) (=met beleefdheid kun Je veel bereiken)
 16. ergens een punt aan kletsen (=met een praatJe vergoelijken)
 17. hoeren en dieven, met geld zijn zij mijn gelieven (=met geld krijg Je vrienden)
 18. de vermoorde onschuld spelen (=net doen alsof Je van niets weet)
 19. het nakijken hebben (=te laat in actie zijn gekomen, een ander was Je voor)
 20. in het land der blinden is eenoog koning (=tussen dommeriken volstaat een klein beetJe verstand om baas te zijn)
 21. niets dan lege briefjes hebben in te brengen (=voorstellen waarvan Je vooraf al weet dat deze toch niet bekeken worden)
 22. vrienden in nood, honderd in een lood (=wanneer er zich problemen voordoen, laten vrienden Je vaak in de steek)
 23. rust roest (=wanneer je niets doet gaat Je vermogen achteruit)
 24. zijn draai vinden (=zijn plekJe vinden)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen