Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

8 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Ekend`

 1. bEkend staan als de bonte hond met de blauwe staart (=berucht)
 2. de ontbrEkende schakel (=iets dat nog mist om iets compleet te maken)
 3. met een rode letter aangetEkend staan (=duidelijk vermeld , zodanig dat het zeker niet vergeten wordt)
 4. met een zwarte kool aangetEkend staan (=ongunstig bekend staan)
 5. met het leven afgerEkend hebben (=gaan sterven)
 6. naar de bEkende weg vragen (=vragen naar hetgeen men al weet / Overbodig handelen)
 7. onbEkend maakt onbemind (=iets wat nog onbekend is, kan ook niet geapprecieerd worden)
 8. te goeder naam en faam bEkend staan (=bekend staan voor goede dingen)

41 betekenissen bevatten `Ekend`

 1. voor heter vuren gestaan hebben (=al groter problemen gEkend hebben)
 2. boven water zijn (=alles is bEkend geworden of is teruggevonden)
 3. het is maar een weet (=als het eenmaal bEkend is, is het niet moeilijk meer)
 4. Uitlekken (=als iets ongewenst publiekelijk bEkend wordt )
 5. aan het klokzeel hangen (=bEkend maken)
 6. aan het licht brengen (=bEkend maken (bijz. van ongunstige dingen))
 7. iets aan de kaak stellen (=bEkend maken wat niet in orde is)
 8. te goeder naam en faam bekend staan (=bEkend staan voor goede dingen)
 9. aan het licht komen (=bEkend worden van ongunstige dingen)
 10. wijd en zijd zijn (=bij iedereen bEkend zijn)
 11. volgens Bartjens (=de allereenvoudigste rekenstof (als referentie aan onderwijzer Willem Bartjens die een bEkend rekenboekje schreef))
 12. vreemde ogen dwingen (=de ogen van een vreemde heeft meer invloed op je dan van een bEkende)
 13. een tipje van de sluier oplichten (=een klein stukje van het onbEkende onthullen)
 14. een stuk of tig (=een onbEkend aantal)
 15. een ijzer in het vuur hebben (=een plan hebben dat nog onbEkend is voor de buitenwereld)
 16. ergens als kind in huis zijn (=ergens bEkend of goed behandeld worden)
 17. genade vinden (=ergens geen straf voor krijgen of iets niet toegerEkend worden)
 18. een vreemdeling in Jeruzalem zijn (=ergens niet bEkend zijn met de gang van zaken of zich ergens niet thuis voelen)
 19. achter de schermen blijven (=geen bEkendheid ergens mee willen krijgen terwijl diegene het wel bedacht heeft)
 20. goed geld naar kwaad geld gooien (=geld ergens insteken waarvan bEkend is dat het verlies oplevert)
 21. ruim zijn aandeel in 's werelds lief en leed gehad hebben (=genoeg geluk en tegenslagen gEkend hebben)
 22. wie het eerst komt, het eerst maalt (=het wordt toegEkend aan degene(n) die het eerst komt)
 23. men heeft hem de hoorns opgezet (=iemand (vooral een bEkende) heeft een relatie met zijn vrouw)
 24. in een slechte reuk staan (=iemand die niet goed bEkend staat)
 25. iets aan de klokreep hangen (=iets algemeen bEkend maken)
 26. iets aan het licht brengen (=iets bEkend maken wat verborgen is)
 27. een waarheid als een koe (=iets totaal vanzelfsprEkends)
 28. onbekend maakt onbemind (=iets wat nog onbEkend is, kan ook niet geapprecieerd worden)
 29. het warm water (her)uitvinden (=iets wat reeds lang bEkend is, presenteren alsof het een originele innovatie is. (Niet verwarren met `het wiel opnieuw uitvinden`))
 30. over iemand een boekje opendoen (=informatie over iemand geven, waarvan diegene niet wil dat het bEkend wordt)
 31. de tijd zal het leren (=na verloop van tijd is er bEkend hoe het gegaan is)
 32. een onbeschreven blad zijn (=nauwelijks bEkend zijn)
 33. buiten de waard rekenen (=niet gerEkend hebben op hoe anderen er werkelijk over denken)
 34. terra incognita (=onbEkend terrein)
 35. met een zwarte kool aangetekend staan (=ongunstig bEkend staan)
 36. al moesten de kraaien het uitbrengen (=ooit wordt de zaak bEkend)
 37. al zouden de raven het uitbrengen (=ooit wordt de zaak bEkend)
 38. de grote klok luiden (=op opvallende wijze bEkend maken)
 39. hij heeft weinig ondernemingszin (=schrik hebben voor het onbEkende)
 40. koffiedik kijken (=trachten het onbEkende te kennen (de toekomst))
 41. wie de naam heeft, krijgt de daad (=wie bEkend staat als misdadiger, krijgt de schuld)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen