Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

37 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Een Ho`

 1. achteruit gaan als Een Hollend paard (=snel terrein verliezen)
 2. Achteruit gaan als Een Hollend paard. (=Snel terrein verliezen)
 3. Bij kleine hapjes leert men Een Hond eten. (=Geleidelijk aan kun je zelfs aan onmogelijke dingen wennen.)
 4. dat snijdt gEen Hout (=dat heeft er niets mee te maken; het bewijst niets)
 5. een garnaal heeft ook Een Hoofd (=schertsend gezegd van een kind dat koppig aan zijn mening vasthoudt)
 6. Een Hoge borst opzetten (=eigenwijs en hoogmoedig zijn)
 7. Een Hoge Piet (=iemand van hogere rang of stand)
 8. Een Hoge toon aanslaan (=doen alsof je het voor het zeggen hebt / luid en dwingend spreken)
 9. Een Homerisch gelach (=harde en gemene lach om het ongeluk, de mislukking of de handicap van tegenstrevers.)
 10. Een Hoofd als een boei krijgen (=een erg rode kleur krijgen in het gezicht, erg blozen)
 11. Een Houten/stijve Klaas zijn (=nooit iets leuks willen)
 12. een mond als Een Hooischuur (=een grote of erg brutale mond)
 13. een naald in Een Hooiberg/hooimijt zoeken (=iets zoeken dat bijna niet te vinden is)
 14. er gaan veel makke schapen in Een Hok (=met inschikkelijke mensen is meer mogelijk)
 15. er klopt gEen Hout van (=het is geheel onjuist)
 16. er was gEen Hond/kat/kip (=er was niemand)
 17. ergens gEen Hoge pet van op hebben (=geen hoge verwachting hebben van iets)
 18. ergens gEen Hoogte van kunnen krijgen (=iets maar niet kunnen begrijpen)
 19. ergens gEen Hout van snappen (=er niets van begrijpen)
 20. ergens gEen Houvast aan hebben (=er weinig mee kunnen doen)
 21. gEen Hoogvlieger zijn (=weinig talent hebben)
 22. gEen Hout snijden (=niets bewijzen , niet van toepassing zijn)
 23. het is Een Hopje in een brouwketel (=het is zo goed als niets)
 24. het is een pleister op Een Houten been (=het is een nutteloos voorstel)
 25. het is een slechte muis die maar Een Hol heeft (=je doet er best aan een alternatieve oplossing achter de hand te hebben)
 26. het is er zo veilig als vlees in Een Hondenkot (=het is er volkomen onveilig)
 27. hij is onder Een Hoedje te vangen (=hij is zeer stil en gedwee)
 28. huilen als Een Hofhond (=erbarmelijk tekeer gaan)
 29. lachen als een boer die Een Hoefijzer vindt (=tevreden lachen)
 30. moet je hEen Hooien? (=heb je geen tijd?)
 31. onder één hoedje spelen (=samen iets oneerlijks doen)
 32. op Een Houtje bijten (=honger hebben)
 33. wie Een Hond wil slaan, vindt altijd wel een stok (=als je kritiek wil hebben op iemand, vind je altijd wel een reden)
 34. zich Een Hoedje schrikken (=zich enorm schrikken)
 35. zo fris als Een Hoentje (=heel fris, nog erg jong)
 36. zo welkom als Een Hond in de keuken (=absoluut niet welkom)
 37. zo ziek als Een Hond zijn (=zeer ziek zijn, doodziek op bed liggen)

11 betekenissen bevatten `Een Ho`

 1. de bastaard van de graaf wordt later bisschop (=allEen Hoge heren kunnen hun buitenechtelijke kinderen een toekomst bieden)
 2. een krop opzetten (=Een Hoge borst opzetten - een fiere houding aannemen)
 3. een gepeperde rekening (=Een Hoge rekening)
 4. de hoofdvogel schieten (=Een Hoofdprijs winnen, maar vaak ironisch bedoeld. Letterlijk: de hoofdvogel is de hoofdprijs bij het vogelschieten)
 5. droge stokvis (=Een Houterig iemand)
 6. ergens geen hoge pet van op hebben (=gEen Hoge verwachting hebben van iets)
 7. hij heeft peper in zijn achterwerk (=hij heeft Een Hoog tempo)
 8. hoge bomen/masten vangen veel wind (=in Een Hoge positie heeft men ook veel verantwoordelijkheid)
 9. men kan geen omelet maken zonder eieren te breken (=soms moet men iets verliezen om Een Hoger doel te bereiken)
 10. Liever vrij en geen eten dan een volle buik aan een ijzeren keten. (=Vrijheid is Een Hoger goed dan materiële welvaart.)
 11. wie voor het oortje geboren is, zal tot de stuiver niet geraken (=wie in een lage sociale klasse geboren is, zal niet in Een Hogere sociale klasse terechtkomen)

Het dialectenwoordenboek kent één spreekwoord met `Een Ho`

 1. Haags: Ik breek je allebé je potûh, Ik trap je darme op Een Hoap, ik zuig je een aug uit, kruip in je reet en bét een stuk uit je hagt. (=Jij bent nog niet jarig)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen