Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

18 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ENI`

 1. als een fENIks uit zijn as herrijzen (=na de totale vernietiging opnieuw opbouwen)
 2. die niet omziet is haast tENIet (=overhaastig werken leidt tot ongelukken)
 3. een gepeperde rekENIng. (=een hoge rekening.)
 4. een streep door de rekENIng halen (=de schuld van iemand kwijtschelden en het er niet meer over hebben)
 5. effen rekENIng maakt goede vrienden (=of anders : schulden maken vijanden)
 6. er geen tekENIngetje bij moeten maken (=het is overduidelijk)
 7. het kind van de rekENIng. (=degene die schade lijdt, terwijl anderen niets hebben.)
 8. het vENIjn zit hem in de staart (=het slechtste komt op het laatste)
 9. iemand de rekENIng presenteren. (=iemand de kosten ten laste brengen (ook figuurlijk).)
 10. je mENIng niet onder stoelen of banken steken. (=je mening niet verbergen, openlijk voor je mening en standpunten uit durven komen, bij voorbeeld van afkeuring van iets.)
 11. korte afrekENIng maakt lange vriendschap (=snel terugbetalen (teruggeven) voorkomt ruzie)
 12. muizENIssen in het hoofd (=zorgen)
 13. oefENIng baart kunst. (=door veel te oefenen verbeteren de prestaties)
 14. per slot van rekENIng (=uiteindelijk)
 15. sinds mensenheugENIs (=al lange tijd)
 16. sit vENIa verbo (=met toelating gezegd)
 17. ter wereld is er geen dodelijker vENIjn, dan vriend te schijnen en vijand te zijn. (=hoed je voor onoprechte vrienden.)
 18. vENI vidi vici (=kwam-zag-overwon)

96 betekenissen bevatten `ENI`

 1. hoe meer vis, hoe droever water (=als er meer mensen komen valt er minder te verdelen (erfENIssen))
 2. dan moet de wal het schip maar keren (=als iemand niet vooraf rekENIng houdt met een naderend probleem, dan moet het probleem maar daadwerkelijk in volle omvang ontstaan, en dan alsnog worden opgelost.)
 3. wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest. (=als je ergens nauw bij betrokken bent, gENIet je het meeste voordeel ervan.)
 4. wie appelen vaart, die appelen eet. (=als je handelt in bepaalde goederen, dan zul je deze zelf waarschijnlijk ook gebruiken. / Iemand die bepaalde werkzaamheden voor een ander moet verrichten, gENIet daar doorgaans zelf ook van.)
 5. draaien als een molen (=altijd meegaan met de heersende mENIng - naar de mond van de toehoorder praten)
 6. met scheve ogen aankijken (=bENIjden, argwanend kijken)
 7. onder dak zijn (=bescherming gENIeten - behoren bij)
 8. de kerk in het midden laten (=bij een mENIngsverschil geven beide personen wat toe om het eens te worden)
 9. die haring braadt niet. (=dat (meestal gENIepige) plannetje schijnt niet te lukken.)
 10. dat mag met een krijtje aan de balk (=dat is een ongewone gebeurtENIs)
 11. dat zet geen zoden aan de dijk. (=dat is geen bijdrage van serieuze betekENIs.)
 12. tussen de regels door lezen (=de diepere betekENIs van een tekst begrijpen)
 13. er is meer dan een koe die blaar/bles heet (=de mENIng van anderen telt ook)
 14. er is meer gelijk dan eigen gelijk (=de mENIng van anderen telt ook)
 15. door de bril van een ander zien. (=de mENIng van een ander blind vertrouwen)
 16. eén lijn trekken / Dezelfde lijn trekken (=dezelfde mENIng hebben)
 17. de wal keert het schip. (=door beperkingen ENIgerlei niet verder kunnen)
 18. Een proefballonnetje oplaten (=Door het doen van een uitspraak de mENIng van anderen peilen)
 19. de sleutel op de doodskist leggen (=een erfENIs weigeren)
 20. iets (met krijt) aan de balk schrijven (=een gebeurtENIs is zo belangrijk/bijzonder dat men het niet wil vergeten)
 21. een gepeperde rekening. (=een hoge rekENIng.)
 22. advocaat van de duivel spelen. (=een mENIng geven waar je het zelf niet mee eens bent, maar die je geeft om reacties uit te lokken.)
 23. een lijk in de kast. (=een onaangename erfENIs.)
 24. een twistappel vormen (=een onderwerp van ruzie/conflict/onENIgheid zijn)
 25. als een donderslag bij heldere hemel (=een onverwachte gebeurtENIs, die een grote schok teweeg brengt)
 26. het is olie op het vuur (=een reeds zeer gespannen situatie wordt door 1 extra gebeurtENIs of opmerking tot een uitbarsting gebracht.)
 27. een vreemde eend in de bijt (=een vreemd exemplaar in de groep. (Een bijt is een opENIng in het ijs).)
 28. het kind bij de naam noemen (=eerlijk voor de mENIng uitkomen)
 29. terminus ad quem (=eindpunt van de tijdsberekENIng)
 30. zich achter de oren krabben (=ENIgszins twijfelen, teleurgesteld zijn)
 31. voor ogen houden/staan (=er steeds rekENIng mee blijven houden)
 32. zijn hart aan iets ophalen (=ergens enorm van gENIeten)
 33. het hart ophalen aan (=ergens van gENIeten)
 34. het ervan nemen (=ervan gENIeten - niet werken)
 35. kind noch kraai hebben. (=geen nazaten of andere familieleden hebben, alleen rekENIng moeten houden met zichzelf.)
 36. op de kaart zetten (=gemaakt tot iets waar rekENIng mee gehouden wordt. )
 37. pluk de dag (Carpe diem). (=gENIet van vandaag.)
 38. mooi weer spelen (=gENIeten (meestal van andermans goed) / mooier voordoen dan het is)
 39. zich in het slijk wentelen (=gENIeten van iets dat slecht is)
 40. een tong als een scheermes (=gezegd van iemand die vENIjnig uithaalt met woorden)
 41. zoals de wind waait, waait zijn jasje. (=hij gaat met de heersende mENIng mee of telkens van mENIng veranderen afhankelijk van de mensen om iemand heen)
 42. hij kan goed zijn mondje roeren. (=hij zorgt er goed voor dat zijn mENIng wordt gehoord.)
 43. elke ketter heeft zijn letter. (=ieder denkt dat de eigen mENIng bewezen kan worden)
 44. zoveel hoofden, zoveel zinnen. (=iedereen heeft een eigen mENIng waarbij men moeilijk samen tot een oplossing kan komen)
 45. iemand iets in de mond geven (=iemand de mENIng van een ander laten geven in plaats van de eigen mENIng)
 46. een pater goedleven (=iemand die van het leven gENIet)
 47. iemand of iets over het hoofd zien. (=iemand niet opmerken, vergeten met iemand of iets rekENIng te houden, iets niet zien.)
 48. zo de wind waait, waait zijn jasje. (=iemand zonder principes, die zonder eigen mENIng anderen naar de mond praat.)
 49. de stoute schoenen aantrekken. (=iets doen wat moed vergt. (`stout` in de oude betekENIs van `dapper`).)
 50. een ondergeschoven kindje zijn (=iets of iemand is miskend. Zie bedstede voor de letterlijke betekENIs.)

Het dialectenwoordenboek kent 6 spreekwoorden met `ENI`

 1. Liedekerks: stekerverken (=ENIg kind)
 2. Munsterbilzen - Minsters: nog get lempkes en tès zjus ne kieësboom (='n vrouw is 't ENIge geschenk dat zichzelf verpakt)
 3. Sint-Laureins: Tchien-Tjan (=ENIge Chinese gemeente in België( Sint-Jan in Eremo))
 4. Brabants: 't innigste goeie dah uit Rotterdam komt, is d'n trein naor Eindhoven (=Het ENIge goede dat uit Rotterdam komt, is de trein naar Eindhoven)
 5. Alblasserdams: lijdt al n posie in 't zandwinkeltie (=iemand die al ENIge tijd geleden begraven was)
 6. Klemskerks: 't zien goe' geeëstn die keeërn: gezegd als welkomstgroet als iemand na ENIge tijd terugkeert naar de plek van de spreker. (='t Zijn goede geesten die keren)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen