Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

18 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `EKO`

 1. anderhalve man en een paardEKOp. (=weinig aanwezigen)
 2. dank je de koEKOek (=mij niet gezien!)
 3. dat haal je de koEKOek. (=dat zal wel waar zijn)
 4. dat is lariEKOek (=dat heeft iemand verzonnen)
 5. door de kluisgaten aan boord gEKOmen zijn (=bevelhebber worden na het doorlopen van alle lagere rangen)
 6. een onbEKOokt plan (hebben) (=een plan hebben waar niet goed over is nagedacht)
 7. ere wie ere toEKOmt (=iemand die de eer verdient moet die ook krijgen)
 8. ergens aan bEKOcht zijn (=een slechte koop doen)
 9. haal je de koEKOek (=mij niet gezien!)
 10. het bEKOmt hem als de hond de knuppel na het stelen van de worst. (=het valt hem zwaar tegen.)
 11. het is altijd koEKOek éénzang. (=altijd hetzelfde verhaal vertellen of zelfde voorbeeld geven)
 12. het is er zo veilig als vlees in een hondEKOt (=het is er volkomen onveilig)
 13. hij heeft een schollEKOp (vissEKOp) (=hij heeft een boeventronie)
 14. larie en apEKOol (=totale onzin)
 15. van alle markten teruggEKOmen zijn (=nergens voor deugen)
 16. voor een appel en een ei iets hebben gEKOcht/verkocht (=iets voor een veel te lage prijs hebben gekocht of verkocht)
 17. zacht gEKOokt eitje (=een eenvoudige zaak)
 18. zijn bEKOmst ergens van hebben (=ergens genoeg van hebben)

33 betekenissen bevatten `EKO`

 1. de bastaard van de graaf wordt later bisschop. (=alleen hoge heren kunnen hun buitenechtelijke kinderen een toEKOmst bieden.)
 2. met de helm (op) geboren zijn (=de toEKOmst kunnen voorspellen / bijzonder voorzichtig zijn)
 3. de kaart leggen (=de toEKOmst voorspellen)
 4. zijn planeet lezen (=de toEKOmst voorspellen)
 5. hij heeft met een zilveren (of gouden) hengel gevist (=die heeft vis gEKOcht in plaats van gevangen. Ook: met bedrog zijn doel bereiken)
 6. alleen een piepend wiel krijgt olie. (=door zich opvallend te gedragen bEKOmt men aandacht.)
 7. er zijn maal wel mee kunnen doen (=er wel mee toEKOmen)
 8. de soep wordt nooit zo heet gegeten, als zij wordt opgediend. (=er worden meestal minder zware maatregelen toegepast dan was aangEKOndigd.)
 9. die dan leeft die dan zorgt (=geen zorg om de toEKOmst van anderen)
 10. wie dan leeft, wie dan zorgt. (=geen zorgen maken over de toEKOmst.)
 11. het is geen roofgoed (=het heeft veel geld (of moeite) gEKOst)
 12. zo glad als een aal (paling) (=hij is geslepen, uitgEKOokt)
 13. iemand de handen zalven (=iemand een geschenk geven in de hoop een gunst te bEKOmen)
 14. het voorland zijn (=iemands toEKOmst zijn)
 15. van zijn mast een schoenpin maken (=iets goeds bederven om iets van weinig waarde te bEKOmen)
 16. voor een appel en een ei iets hebben gekocht/verkocht (=iets voor een veel te lage prijs hebben gEKOcht of verkocht)
 17. zijn verdiende loon krijgen (=krijgen wat hem toEKOmt (meestal iets slecht))
 18. geen zorgen voor de dag van morgen. (=maak je nu nog niet druk over mogelijke toEKOmstige problemen.)
 19. elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (=men moet zich niet zorgen maken over de toEKOmst)
 20. een slag om de arm houden (=niet direct alles vertellen of voorzichtig zijn om toEKOmstige problemen voor te zijn)
 21. hier niet zijn om vliegen te vangen (=niet gEKOmen om de tijd de verdoen)
 22. met de noorderzon vertrekken (=onaangEKOndigd vertrekken en niets meer van zich laten horen)
 23. leven uit de korf zonder zorg (=onbEKOmmerd leven)
 24. de berg heeft een muis gebaard (=ondanks de grote beloften is er vrijwel niets van terecht gEKOmen)
 25. de man met de hamer (=plotseling energietEKOrt bij o.a. sporters, zie hongerklop.)
 26. het nakijken hebben (=te laat in actie zijn gEKOmen, een ander was je voor)
 27. leven als een vis in het water (=totaal tevreden en onbEKOmmerd leven)
 28. koffiedik kijken (=trachten het onbekende te kennen (de toEKOmst))
 29. iets/iemand op het oog hebben (=voor zichzelf al iets/iemand hebben uitgEKOzen)
 30. een doodgeboren kindje (=waardeloos, zonder toEKOmst)
 31. een Pyrrhus-overwinning behalen (=winnen wat zoveel heeft gEKOst dat je de volgende ronde niet meer aan kan)
 32. zijn koren groen eten (=zich geen zorgen maken om de toEKOmst, niet sparen)
 33. zijn korentje groen eten (=zich geen zorgen maken om de toEKOmst, niet sparen)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen