Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

13 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `De ve`

 1. aan De veren kent men de vogel (=aan het uiterlijk (verzorging/kleding) kun je zien met wat voor iemand je te maken hebt)
 2. Aan De veren kent men de vogel (=1: Aan iemands uiterlijk (verzorging / kleding) kan men zijn karakter afleiden. 2: Kinderen lijken vaak op hun ouders)
 3. achter De veren zitten (=opjagen)
 4. als David zijn volk telDe verloor hij de strijd (=tel de winst pas uit bij het einde van de strijd)
 5. De verloren zoon is terecht (=wat (of wie) al lang verloren was, is teruggevonden)
 6. De vermoorde onschuld spelen (=net doen alsof je van niets weet)
 7. De verzenen tegen de prikkels slaan (=zich verzetten tegen iets wat niet tegen te gaan is)
 8. een slak op de goede weg, wint het van een haas op De verkeerde weg (=je kunt beter iets langzaam en goed doen, dan snel en niet goed)
 9. iets in De verf zetten (=beklemtonen, accentueren)
 10. tegen De verdrukking in groeien (=ondanks zware omstandigheden toch vooruit komen)
 11. uit De verf komen (=goed bij anderen overkomen / zich doen opmerken)
 12. vroeg uit De veren zijn (=vroeg opstaan)
 13. zijn hemel op aarDe verdienen (=een goed en eerlijk leven leiden)

16 betekenissen bevatten `De ve`

 1. het is altijd koekoek éénzang (=altijd hetzelfDe verhaal vertellen of zelfde voorbeeld geven)
 2. ziende blind zijn (=bijvoorbeeld iemand wel kennen maar toch niet De verkeerde eigenschappen zien)
 3. de jongste ezel moet het pak dragen (=de jongste moet De vervelende klusjes opknappen)
 4. Een deksel op de kop hebben (=De verantwoordelijkheid voor iets nemen)
 5. het moeras insturen (=De verkeerde richting op sturen)
 6. de rode cijfers (=De verliescijfers)
 7. de vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken (=De verstandigste opmerkingen komen van oudere mensen)
 8. geld verzoet de arbeid (=geld dat je krijgt maakt het harDe vervelende werk weer goed)
 9. parels/paarlen voor de zwijnen werpen (=het goeDe verspillen aan hen die het niet verdienen/waarderen)
 10. iemand iets in de schoenen schuiven (=iemand aanwijzen als de schuldige of als De verantwoordelijke voor een mislukking)
 11. De hete aardappel doorspelen (=Iemand anders De vervelende klus laten opknappen)
 12. hier niet zijn om vliegen te vangen (=niet gekomen om de tijd De verdoen)
 13. kijken hoe de hazen lopen (=voorzichtig te werk gaan, eerst afwachten hoe De verhoudingen blijken te liggen)
 14. adel verplicht (=wie in aanzien bij het volk staat, moet ook aan De verwachtingen van het volk voldoen)
 15. een Poolse landdag (=wilde, ongeregelDe vergadering)
 16. binnen de perken blijven (=zodanig beperkt blijven dat het niet te veel overlast of schaDe veroorzaakt)


Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen