Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


75 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `De r`

 1. aan De rand van het graf staan (=bijna dood zijn)
 2. aan De rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen (=de beste resultaten dragen tegelijkertijd de grootste risico`s)
 3. aan De rem trekken (=een ontwikkeling proberen tegen te houden/ waarschuwen dat iets niet goed gaat)
 4. achter De rug (=in het geniep)
 5. al zouden De raven het uitbrengen (=ooit wordt de zaak bekend)
 6. als de nood het hoogste is, is De redding nabij (=in hoge nood komt er vaak plotseling een oplossing)
 7. als De ragebol rust werkt de spin (=zonder onderhoud raakt `n huis (de omgeving) snel in verval)
 8. als De rechte Adam komt gaat Eva mee (=gezegd van 'n meisje dat liever niet wil trouwen)
 9. als het schip lek is, gaan De ratten van boord. (=als het verkeerd loopt, laten valse vrienden je in de steek)
 10. bij De roes (=alles door elkaar)
 11. de drie h s op De rug hebben (=vast zitten, niet weg kunnen komen)
 12. De rapen zijn gaar (=er is een probleem waar direct iets aan gedaan moet worden)
 13. De ratten verlaten het zinkende schip (=als de omstandigheden verslechteren denken sommigen alleen aan zichzelf en vertrekken)
 14. De raven zullen het uitbrengen (=de waarheid komt hoe dan ook aan het licht)
 15. De rechte man op De rechte plaats (=de juiste man voor de juiste taak)
 16. De rechte weg is de beste (=eerlijkheid loont)
 17. De regels met voeten treden (=overtreden, voorschriften niet opvolgen / onbehouwen te werk gaan)
 18. De regen schuwen en in de sloot vallen (=door iets onaangenaams te ontwijken in nog groter problemen komen)
 19. De reis is nog niet ten einde als men kerk en toren herkent (=Geef niet op voor het doel geheel is bereikt)
 20. De riem toehalen. (=Minder eten.)
 21. De rijpste pruimen zijn geschud (=het belangrijkste werk is gedaan of grootste deel van de oogst is binnengehaald)
 22. De rijzende zon aanbidden (=in de gunst trachten te komen van iemand die succesvol is)
 23. De ring van gyges hebben (=zich onzichtbaar kunnen maken)
 24. De rode cijfers (=de verliescijfers)
 25. De rode draad (in een verhaal of betoog) (=het centrale thema, hetgeen waar steeds weer op wordt teruggegrepen)
 26. De rode haan laten kraaien (=iets in brand steken)
 27. De rokende vlaswiek niet uitblussen (=de ijverigheid niet doven)
 28. De rollen omkeren (=wat de een normaal doet doet de ander nu en andersom)
 29. De rook kan het hangerijzer niet deren (=Het heeft geen zin te proberen iets dat vast staat te veranderen)
 30. De rotte appels uit de mand halen (=de minder getalenteerde personen wegsturen, de minder goede dingen sorteren van de goede dingen)
 31. De rubicon overtrekken (=de beslissende stap ondernemen)
 32. de uitzondering bevestigt De regel (=overal zijn er uitzonderingen)
 33. een breDe rug hebben (=veel kunnen verdragen)
 34. een gepeperDe rekening (=een hoge rekening)
 35. Een goed paard maakt nog geen goeDe ruiter. (=Niet enkel de middelen tellen, ook de vaardigheid is belangrijk om resultaat te krijgen.)
 36. Een mens moet werken voor de brok en voor De rok. (=Je moet werken om te kunnen eten en kleding te kunnen kopen.)
 37. een ouDe rot in het vak (zijn) (=alles van het vak afweten en alles weten hoe te doen)
 38. een schurftig paard vreest De roskam (=iemand die aan iets schuldig is, heeft liever niet dat datgeen onderzocht wordt)
 39. Een schurftig paard vreest De roskam. (=Wie wat op z`n geweten heeft, is bang voor het onderzoek)
 40. een streep door De rekening halen (=de schuld van iemand kwijtschelden en het er niet meer over hebben)
 41. eerst in de boot keur van De riemen (=wie eerst komt, kan eerst kiezen)
 42. goeDe raad is duur (=bijna te moeilijk om raad te kunnen geven)
 43. goeDe raad is goud waard (=met goede aanwijzingen kan je heel veel doen)
 44. het geld groeit niet op De rug (=geld komt niet zomaar binnen, er moet hard voor gewerkt worden)
 45. het hart op De rechte plaats hebben (=eerlijk zijn)
 46. het hemd is nader dan De rok (=eigen familie gaat voor)
 47. het in De ramen hebben (=het in de gaten hebben)
 48. het kind van De rekening (=degene die schade lijdt, terwijl anderen niets hebben)
 49. het vijfDe rad/wiel aan de wagen (=totaal overbodig, ongewenst)
 50. iemand De rekening presenteren (=iemand de kosten ten laste brengen (ook figuurlijk))

27 betekenissen bevatten `De r`

 1. De kruik gaat zolang te water tot zij barst (=1: Alles heeft zijn beperkingen. 2: De onvoorzichtige die niet naar goeDe raad wil luisteren ondervindt daarvan vroeg of laat de gevolgen)
 2. komt men over de hond, dan komt men over de staart (=als de grootste moeilijkheden overwonnen zijn, dan komt De rest vanzelf)
 3. de paal door de oven steken (=bankroet gaan, zich te gronDe richten)
 4. het lieve leventje gaande (=De ruzie begonnen - de poppen aan het dansen)
 5. de plooien glad strijken (=De ruzie bijleggen)
 6. de poppen aan het dansen (=De ruzie of problemen kunnen beginnen)
 7. het moeras insturen (=de verkeerDe richting op sturen)
 8. als twee honden vechten om een been loopt de derde ermee heen (=een derde profiteert van De ruzie van twee anderen)
 9. het juiste midden vinden (=een goed evenwicht vinden tussen twee tegengestelde aanpakken. Bijvoorbeeld, als het er om gaat hoeveel bevoegdheden de politie moet hebben om De rechtsstaat te handhaven)
 10. goed te boek staan (=een goeDe reputatie hebben)
 11. goede naam is beter dan goede olie (=een goeDe reputatie is beter dan veel geld)
 12. in een goed blaadje proberen te komen (=een goeDe reputatie proberen te verkrijgen)
 13. brave hendrik (=een persoon die op overdreven wijze De regeltjes volgt)
 14. zijn koetjes op het droge hebben (=genoeg (geld) hebben voor De rest van het leven)
 15. het is op een oor na gevild (=het is bijna klaar. Het is bijna achter De rug)
 16. het is niet om de knikkers maar om het recht van het spel (=het is niet voor persoonlijk voordeel, maar omwille van De rechtvaardigheid)
 17. olie in/op het vuur gooien (=iets doen waardoor De ruzie opnieuw begint of oplaait)
 18. iesus hominum salvator (=jezus De redder der mensheid)
 19. men moet zijn hoed niet afnemen, voor men gegroet wordt (=men moet een ander nooit in De rede vallen)
 20. contra rationem (=strijdig met De rede)
 21. veel koks bederven/verzouten de brij (=te veel verschillenDe raad volgen kan schadelijk zijn)
 22. uit z`n rol vallen (=tijdens het spelen iets zeggen of doen wat niet bij De rol hoort)
 23. uit de band springen (=uitbundig plezier maken, zonder rekening te houden met De regels van orde en fatsoen)
 24. een Pyrrhusoverwinning behalen (=winnen wat zoveel heeft gekost dat je de volgenDe ronde niet meer aan kan)
 25. onder en boven de wet zijn (=zich niet aan De regels hoeven te houden)
 26. roomser dan de paus zijn (=zich overdreven precies aan De regels houden)
 27. vuile boter, vuile vis (=Zonder goed gereedschap bereik je geen goeDe resultaten)

Het dialectenwoordenboek kent 6 spreekwoorden met `De r`

 1. Geels: in De raa zijn (=vuile nagels hebben)
 2. Lebbeeks: raa: In De raa zijn (van a kat) (=Vuile nagels hebben)
 3. Munsterbilzen - Minsters: De raajds vi (=scheiden is lijden maar ook verblijden)
 4. Weerts: De tón es nog good, mer De raajer douge neet mieër (=Hij is slecht ter been)
 5. Munsterbilzen - Minsters: dae stond ziëker aateraon èn De raaj waaj ze hiëses autdeelde (=hij was bij de laatsten bij het uidelen van hersens)
 6. Bilzers: dae stond aateraon én De raaj waaj ze hiëses voertgoefde (=hij stond zeker in de laatste rij toen ze verstand uitdeelden)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen